Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia

 

Ve středu dne 26. října 2016
se konají
v Kongresovém sále hotelu Ambassador
(Praha 1, Václavské nám. 5-7)

imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia

dle následujícího rozpisu

11:45 - 12:30 hod.        prezence
13:00 hod. imatrikulace bakalářského prezenčního studia - studijní obory:
  Hotelnictví - výuka v ČJ
  Hospitality Management - výuka  v AJ
  Management destinace cestovního ruchu
  Marketingové komunikace ve službách


Bez společenského oděvu nebude přístup na imatrikulaci umožněn!!!
V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student imatrikulován!!!

Výuka 1. ročníku bakalářského prezenčního studia je dne 26. 10. 2016 zrušena!