12. 11. - Imatrikulace 1. roč. bakalářského studia - kombinovaná forma

Ve čtvrtek dne 12. listopadu 2015 v 10,00 hod.

se v malé aule VŠH koná

imatrikulace studentů

kombinované formy

  1. ročníku bakalářského studia

studijních oborů

Hotelnictví

Management destinace cestovního ruchu

Marketingové komunikace ve službách

 

9,00 - 9,30 hod.         prezence, chodba 1. patro

                Bez společenského oděvu nebude přístup na imatrikulaci umožněn!!!

              V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student imatrikulován!