Imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia-29.10.2015-rozpis

Ve čtvrtek dne 29. října 2015
se konají
v Kongresovém sále hotelu Ambassador 
(Praha 1, Václavské nám. 5 – 7)

imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia

dle následujícího rozpisu

 

11:15 - 12:15 hod.     prezence
12:45 hod.                 imatrikulace bakalářského prezenčního studia - studijní obory:

Management destinace cestovního ruchu
Hotelnictví - výuka v ČJ (studenti s příjmením začínajícím písmenem „A – O“, včetně)
                                    

12:45 - 13:45 hod.     prezence
14:15 hod.                 imatrikulace bakalářského prezenčního studia - obory:

Hotelnictví - výuka  v ČJ (studenti s příjmením začínajícím písmenem „P – Ž“ a
                                    skupiny CJ1 a CJ2)

Hospitality Management - výuka  v AJ   


     Bez společenského oděvu nebude přístup na imatrikulaci umožněn!!! 
V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student imatrikulován!!!

Výuka 1. ročníku bakalářského prezenčního studia je dne 29.10.2015 zrušena!