Vědecká odborná činnost studentů VŠH

Ve středu 9. května proběhlo na VŠH další kolo soutěže vědecké odborné činnosti studentů vysoké školy (SVOČ). Soutěže se zúčastnili 4 studenti vysoké školy, jejichž práce byly zaměřeny především na témata cestovního ruchu. Všechny 4 práce byly hodnoceny velice kladně, a to nejen do obsahu, ale také formy prezentace. Komise měla nelehký úkol seřadit tyto práce do vítězného pořadí. S vnímáním pouze drobných rozdílů v kvalitě se na konec shodla na následujícím pořadí:

  1. Bc. Barbora Východská: Tematické parky a jejich význam pro rozvoj cestovního ruchu
  2. Bc. Richard Dufek: Marketingové aktivity cestovního ruchu Karlovarského kraje v kontextu snížení sezónních disparit
  3. Bc. Michal Kohl: Spotřební chování seniorů na trhu cestovního ruchu
  4. Bc. Lenka Masarechová: Peloidy a ich využitie v slovenských a českých kúpeloch

Studenti byli za své práce a ochotu poměřit své síly s ostatními odměněni hodnotnými cenami poskytnutými partnerskými společnostmi školy.

Ještě jednou všem soutěžícím upřímně gratulujeme!

Fotogalerie