Vědecká odborná činnost studentů VŠH

Ve středu 9. května proběhlo na VŠH další kolo soutěže vědecké odborné činnosti studentů vysoké školy (SVOČ). Soutěže se zúčastnili 4 studenti vysoké školy, jejichž práce byly zaměřeny především na témata cestovního ruchu. Všechny 4 práce byly hodnoceny velice kladně, a to nejen do obsahu, ale také formy prezentace. Komise měla nelehký úkol seřadit tyto práce do vítězného pořadí. S vnímáním pouze drobných rozdílů v kvalitě se na konec shodla na následujícím pořadí:

  1. Bc. Barbora Východská: Tematické parky a jejich význam pro rozvoj cestovního ruchu
  2. Bc. Richard Dufek: Marketingové aktivity cestovního ruchu Karlovarského kraje v kontextu snížení sezónních disparit
  3. Bc. Michal Kohl: Spotřební chování seniorů na trhu cestovního ruchu
  4. Bc. Lenka Masarechová: Peloidy a ich využitie v slovenských a českých kúpeloch

Studenti byli za své práce a ochotu poměřit své síly s ostatními odměněni hodnotnými cenami poskytnutými partnerskými společnostmi školy.

Ještě jednou všem soutěžícím upřímně gratulujeme!

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.