Studenti 2. ročníku na exkurzích

 

Studenti 2. ročníku na exkurzích

 

Stává se již tradicí organizovat pro studenty 2. ročníků bakalářského stupně studia v rámci předmětu HO 047 Řízení gastronomického provozu exkurze.

Bylo vybráno pět hotelů a Stravovací provoz ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V průběhu jednoho týdne jsme navštívili tyto podniky: Hotel Mandarin Oriental Prague, Clarion Congress Hotel Prague, Aria Hotel Prague, Augustine a Luxury Collection Hotel, Hotel Intercontinental Praha a již zmíněný Stravovací provoz FNKV. Všude jsme byli přijati velmi srdečně, měli jsme možnost projít kompletní provozy, někde i včetně skladovacích, technických a výrobních částí, což není vždy samozřejmostí. Manažeři nám ochotně věnovali svůj čas, za což jim patří poděkování. Také ohlasy studentů, z nichž někteří se zúčastnili i několika exkurzí, byly velmi pozitivní. Organizování exkurzí pro studenty VŠH je jistě i dobrým a vhodným příkladem spolupráce s praxí.

Ing. Blanka Zimáková
Tajemnice katedry hotelnictví

 

 

Fotogalerie