Promoce absolventů VŠH - 29. - 30. 6. 2021

Slavnostní promoce

absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH

se budou konat

v úterý dne 29. června 2021(absolventi z roku 2020)
ve středu dne 30. června 2021 (absolventi z roku 2021)

v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5-7)

 • Všichni účastníci musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos repirátorem
 • Doložení podmínek pro vstup do vnitřních prostor Kongresového sálu hotelu Ambassador studenti nahrají 24 hodin předem do školního systému ZDE, hosté budou kontrolováni u vstupu:
  • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
   • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   • ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
    nebo
   • iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  •  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Samotesty nebudou na místě k dispozici a nejsou akceptovány
 • Každý promovaný může mít maximálně 5 hostů 
 • Židle budou rozestavěny s potřebnými rozestupy
 • V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student promován
 • Bez společenského oděvu nebude přístup na promoci umožněn

Časový harmonogram: 

Den Prezence Promoce Typ studia
Úterý 29. 6. 2021 9:15 - 9:45 10:30 - 11:30

Bakalářské studium (všechny specializace a obory) - absolventi z roku 2020

Hospitality Management (absolventi z roku 2020 i 2021)

Úterý 29. 6. 2021 12:30 - 13:00 13:45 - 14:45 Magisterské studium (všechny specializace a obory) - absolventi z roku 2020
Středa 30. 6. 2021 9:15 - 9:45 10:30 - 11:30 Bakalářské prezenční studium
(všechny specializace a obory) - absolventi z roku 2021
Středa 30. 6. 2021 10:45 - 11:15 12:00 - 13:00 Bakalářské a magisterské kombinované studium (všechny specializace a obory) - absolventi z roku 2021
Středa 30. 6. 2021 12:45 - 13:15 14:15 - 15:15 Magisterské prezenční studium
(všechny specializace a obory) - absolventi z roku 2021

V případě dotazů kontaktujte Ing. Adélu Rieszovou - rieszova@vsh.cz