Covid-19

Hygienická stanice hl. m. Prahy (HSHMP) vydala odborné stanovisko týkající se návratu studentů z oblastí, kde je prokázáno šíření koronavirové infekce Covid-19, především z Itálie. Seznam oblastí je zveřejněn na https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov
 
V případě návratu studentů z těchto oblastí rozhoduje o rozsahu protiepidemických opatřeních pobočka HSHMP místně příslušná podle sídla školy po zhodnocení charakteru pobytu studenta v postižené oblasti. Pobyt studentů pouze v lyžařských střediscích Itálie k datu 28. 2. 2020 není hodnocen jako rizikový vzhledem k omezování školní docházky. Pokud HSHMP vyhodnotí pobyt studenta jako rizikový, student se 14 dní po návratu z postižené oblasti, což je maximální inkubační doba onemocnění, nebude účastnit výuky ve škole. Nebude docházet ani do společných prostor škol, jako jsou například studovny a knihovny. Omezí kontakt s ostatními na nezbytné minimum. Bude sledovat svůj zdravotní stav a v případě změny bude kontaktovat telefon HSHMP 773 782 856. 
 
Do současné doby nebyla vydána Ministerstvem zdravotnictví žádná mimořádná opatření pro ubytovací a stravovací zařízení. 

Fotogalerie