STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

Cílem studentské vědecké a odborné činnosti (dále jen SVOČ) je podpořit odbornou a vědeckou činnost studentů. Zároveň je to příležitost nechat rozvinout svůj potenciál a vyzkoušet své analytické i prezentační dovednosti.

Studentská vědecká práce může být součástí vědeckovýzkumného úkolu. Může také tvořit část připravované závěrečné bakalářské práce. Autor může pracovat sám nebo ve spoluautorství dalších studentů.

Zúčastnit se může každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem VŠH.