STUDENTSKÁ VĚDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOST

  

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) ve spolupráci s Fakultou informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové (FIM UHK) organizuje soutěž ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). 

Cílem je podpořit a ocenit odbornou a tvůrčí činnost studentů. Zároveň je to příležitost si vyzkoušet své prezentační dovednosti. 

Soutěží se ve dvou tematicky zaměřených sekcích 

 Hotelnictví a gastronomie

 Cestovní ruch

Vybrané práce v každé sekci budou oceněny. 

Zúčastnit se může každý student, který bude v době přihlášení do soutěže studentem VŠH anebo UHK.

Více informací najdete zde.