Představitelé Národního akreditačního úřadu jednali na VŠH s rektory soukromých vysokých škol

 

Na Vysoké škole hotelové v Praze se dne 1. února 2017 uskutečnilo zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol České konference rektorů pod vedením jejího předsedy a rektora VŠH doc. Ing. Václava Vinše, CSc.

Převážná část zasedání byla věnována diskusi s představiteli Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství - předsedou prof. Ing. Stanislavem Labíkem, CSc., místopředsedy JUDr. Ivanem Barančíkem, Ph.D. a RNDr. Tomášem Jelínkem a členem Rady prof. RNDr. Ivanem Netukou, DrSc., kteří přítomné seznámili s  nově připravovanými metodickými materiály k  akreditacím studijních programů vyplývajícími z novely zákona o vysokých školách a prováděcími předpisy k novele, zejména z Nařízení vlády o oblastech vzdělávání a Nařízení vlády o standardech pro akreditace, které vstoupily v účinnost v září 2016.

Přítomní rektoři a další zástupci soukromých vysokých škol využili této příležitosti a kladli dotazy, týkající se nové procedury podávání žádostí, jak o institucionální akreditace či akreditace studijních programů.
 
Závěru jednání byl přítomen i předseda České konference rektorů prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, který referoval o záležitostech, dotýkajících se dalších oblastí vysokých škol, především vědy a výzkumu.

Rektor Vinš poděkoval představitelům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství za přijetí pozvání k účasti na zasedání Komory. Prof. Zimovi, předsedovi ČKR, rovněž za obhajování zájmů nejen veřejných, ale i soukromých vysokých škol.

Obsluhu celé akce zajišťovali studenti 3. ročníku První soukromé hotelové školy pod vedením Ing. Blanky Zimákové, odborné asistentky katedry hotelnictví VŠH.

 

Fotogalerie

Reference

Bc. Aleš Černý
student Management hotelnictví a lázeňství
Přátelská atmosféra a spousta super lidí a akcí. Navíc jsem měl dost prostoru i pro práci, takže jsem nemusel řešit, co po škole.