Představitelé Národního akreditačního úřadu jednali na VŠH s rektory soukromých vysokých škol

 

Na Vysoké škole hotelové v Praze se dne 1. února 2017 uskutečnilo zasedání Komory rektorů soukromých vysokých škol České konference rektorů pod vedením jejího předsedy a rektora VŠH doc. Ing. Václava Vinše, CSc.

Převážná část zasedání byla věnována diskusi s představiteli Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství - předsedou prof. Ing. Stanislavem Labíkem, CSc., místopředsedy JUDr. Ivanem Barančíkem, Ph.D. a RNDr. Tomášem Jelínkem a členem Rady prof. RNDr. Ivanem Netukou, DrSc., kteří přítomné seznámili s  nově připravovanými metodickými materiály k  akreditacím studijních programů vyplývajícími z novely zákona o vysokých školách a prováděcími předpisy k novele, zejména z Nařízení vlády o oblastech vzdělávání a Nařízení vlády o standardech pro akreditace, které vstoupily v účinnost v září 2016.

Přítomní rektoři a další zástupci soukromých vysokých škol využili této příležitosti a kladli dotazy, týkající se nové procedury podávání žádostí, jak o institucionální akreditace či akreditace studijních programů.
 
Závěru jednání byl přítomen i předseda České konference rektorů prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy, který referoval o záležitostech, dotýkajících se dalších oblastí vysokých škol, především vědy a výzkumu.

Rektor Vinš poděkoval představitelům Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství za přijetí pozvání k účasti na zasedání Komory. Prof. Zimovi, předsedovi ČKR, rovněž za obhajování zájmů nejen veřejných, ale i soukromých vysokých škol.

Obsluhu celé akce zajišťovali studenti 3. ročníku První soukromé hotelové školy pod vedením Ing. Blanky Zimákové, odborné asistentky katedry hotelnictví VŠH.

 

Fotogalerie