Sborník z konference HTV byl zařazen do databáze WoS

Web of Science, prestižní vědecká databáze společnosti Clarivate Analytics, indexovala sborník deváté mezinárodní vědecká konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, zaměřené na problematiku lidských zdrojů v hotelnictví a gastronomii, pořádané v roce 2017.

Databáze Web of Science a SCOPUS jsou podle "Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje" jediné databáze uznávané Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace pro hodnocení sborníků konferencí.