Výběrové řízení Erasmus na studijní/pracovní pobyty LS na akademický rok 2017/2018

Výběrové řízení na studijní a pracovní  pobyty programu Erasmus + na LS  akademického roku 2017/18 se koná 14.11.2017 od 13 : 30 hod v místnosti 005.

 

 Podmínky výběrového řízení:

 1. VŘ se mohou kromě studentů - rezidentů členských států EU zúčastnit všichni studenti  bez ohledu na národnost, státní příslušnost, věk, studující v prezenčním nebo dálkovém studiu. Aktuální nabídka partnerských škol na webu VŠH.
 2. Student si k VŘ přinese:
 • strukturované CV v anglickém jazyce, příp. jazyce země, do které chce vyjet + motivační dopis
 • výpis výsledkůstudia za poslední uzavřený semestr
 • certifikáty o příp. jazykových zkouškách         

  CV a motivační dopisy možné poslat v předstihu na roldanova@vsh.cz

 1. Student se musí VŘ zúčastnit osobně v předepsaném termínu, pokud se nedostaví, je jeho žádost vyřazena.
 2. VŘ na studijní pobyty se mohou zúčastnit studenti, kteří mají splněný první ročník bakalářského studia, tzn., že pokud v době výjezdu nesplní tuto podmínku, nebude  studentovi výjezd povolen.
 3. V novém programu Erasmus + má student možnost opakovaného studia v každém cyklu, tj. může vyjet  na  studijní a pracovní mobilitu v bakalářském i magisterském stupni.
 4. Od 1.1. 2015 Evropská komise spustila On-line Linguistic Support, povinné testování studentů na pracovní jazyk pobytu. Bez absolvování testu nemůže student na mobilitu vyjet.
 5. Student musí mít splněné všechny finanční závazky k VŠH- tj. mít zaplacené školné  i na semestr, na který vyjíždí na studijní pobyt ( sleva 10 tis./semestr). U pracovních pobytů se sleva na školném neposkytuje.
 6. Finanční prostředky z Evropské unie nejsou právně vymahatelné.

 

Ing. Zuzana Roldánová, MSc.

Vedoucí zahraničního oddělení