Cestovní ruch zaměstnává v Českém Krumlově více než 3 000 osob

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) byla zpracovatelem 1. etapy projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově. Tato etapa byla zaměřena na pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na rozvoj města v letech 1990 – 2015. Veřejné prezentace projektu členům Zastupitelstva města Český Krumlov a zástupcům podnikatelské sféry se uskutečnily ve středu 23. září 2015.

Zadavateli projektu byly tři subjekty – město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. Přínos celé studie spatřují zadavatelé i samospráva v její komplexnosti, protože řeší cestovní ruch z pohledu ekonomických přínosů i nákladů, pozitivních i negativních vlivů, a to z pohledu místního obyvatele, podnikatelského subjektu i veřejné správy.

Díky aktivitám cestovního ruchu je v Českém Krumlově zaměstnáno více než 3 000 osob a při zohlednění vlivu stínové ekonomiky lze uvažovat až o 3 700 osobách. V sektoru Ubytování a Pohostinství a stravování působí ve městě 531 subjektů. V ubytovacích zařízeních je evidováno 4 582 lůžek a stravovací zařízení disponují 8 621 místy k sezení. Cestovní ruch zároveň generuje výrazné příjmy do rozpočtu města v podobě místních daní.

Řešení zejména negativních vlivů, které s rozvojem cestovního ruchu souvisí, bude předmětem 2. etapy projektu – Strategie rozvoje cestovního ruchu. První etapa byla ukončena začátkem července 2015, zadání druhé etapy projektu je nyní v jednání. V rámci VŠH bylo řešení projektu mezikatedrální. Z katedry cestovního ruchu se na řešení podíleli odpovědný řešitel projektu Ing. Pavel Attl, Ph.D., a dále Ing. Anna Doležálková, Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., a Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. Katedru ekonomie a ekonomiky reprezentovala Ing. Jana Kalabisová, Ph.D., a za katedru hotelnictví byl členem řešitelského týmu Ing. Petr Studnička, PhD.

O projektu informovalo zářijové vydání časopisu C.O.T. business či řijnové vydání českokrumlovských Novin (http://data.ckrumlov.cz/files/6451-noviny-mesta-ck-rijen-2015.pdf).

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.