Cestovní ruch zaměstnává v Českém Krumlově více než 3 000 osob

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) byla zpracovatelem 1. etapy projektu Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově. Tato etapa byla zaměřena na pozitivní a negativní vlivy cestovního ruchu na rozvoj města v letech 1990 – 2015. Veřejné prezentace projektu členům Zastupitelstva města Český Krumlov a zástupcům podnikatelské sféry se uskutečnily ve středu 23. září 2015.

Zadavateli projektu byly tři subjekty – město Český Krumlov, Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o., a Sdružení cestovního ruchu v Českém Krumlově. Přínos celé studie spatřují zadavatelé i samospráva v její komplexnosti, protože řeší cestovní ruch z pohledu ekonomických přínosů i nákladů, pozitivních i negativních vlivů, a to z pohledu místního obyvatele, podnikatelského subjektu i veřejné správy.

Díky aktivitám cestovního ruchu je v Českém Krumlově zaměstnáno více než 3 000 osob a při zohlednění vlivu stínové ekonomiky lze uvažovat až o 3 700 osobách. V sektoru Ubytování a Pohostinství a stravování působí ve městě 531 subjektů. V ubytovacích zařízeních je evidováno 4 582 lůžek a stravovací zařízení disponují 8 621 místy k sezení. Cestovní ruch zároveň generuje výrazné příjmy do rozpočtu města v podobě místních daní.

Řešení zejména negativních vlivů, které s rozvojem cestovního ruchu souvisí, bude předmětem 2. etapy projektu – Strategie rozvoje cestovního ruchu. První etapa byla ukončena začátkem července 2015, zadání druhé etapy projektu je nyní v jednání. V rámci VŠH bylo řešení projektu mezikatedrální. Z katedry cestovního ruchu se na řešení podíleli odpovědný řešitel projektu Ing. Pavel Attl, Ph.D., a dále Ing. Anna Doležálková, Ing. Lucie Plzáková, Ph.D., a Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D. Katedru ekonomie a ekonomiky reprezentovala Ing. Jana Kalabisová, Ph.D., a za katedru hotelnictví byl členem řešitelského týmu Ing. Petr Studnička, PhD.

O projektu informovalo zářijové vydání časopisu C.O.T. business či řijnové vydání českokrumlovských Novin (http://data.ckrumlov.cz/files/6451-noviny-mesta-ck-rijen-2015.pdf).

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie