DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Termíny dnů otevřených dveří

Vážení zájemci o studium na Vysoké škole hotelové v Praze, poskytujeme vám přehled aktuálních termínů Dnů otevřených dveří, podání přihlášek a přijímacího řízení.

Uchazeči o studium na VŠH mohou zasílat dotazy ke studiu na VŠH na email studijni@vsh.cz.

Datum Čas přednášky a individuální prohlídka školy
čtvrtek 18. 06. 2020 9:30 - 11:00
čtvrtek 25. 06. 2020 9:30 - 11:00
úterý 14. 07. 2020 9:30 - 11:00
čtvrtek 27. 08. 2020 9:30 - 11:00

Mimo dny otevřených dveří je možno informovat se i telefonicky na číslech +420 283 101 135, +420 283 101 137 nebo na +420 283 101 182 v době úředních hodin studijního oddělení.

Termín podání přihlášky


1. kolo do 30. dubna 2020
1. kolo cizinci do 15. dubna 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
2. kolo do 31. července 2020
2. kolo cizinci do 30. května 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2020/2021
je možné podávat on-line do konce II. kola 31. 07. 2020 prostřednictvím internetových stránek školy.

JEŠTĚ JE ČAS

 

PODAT PŘIHLÁŠKU II. KOLO »


Termíny přijímacího řízení

Datum Přijímací řízení
25. 6. 2020
Bc. a Mgr. studium - prezenční a kombinovaná forma - 1. kolo
27.08. 2020
Všechny typy studia v českém jazyce (mimo uchazečů s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky) - 2. kolo

Ve výjimečných případech, např. při plánovaném pobytu mimo území ČR v době řádného termínu přijímacího řízení, je možné nejpozději do poloviny dubna požádat studijní oddělení o předtermín, který proběhne koncem dubna nebo začátkem května 2020. Zájemci budou podle aktuální situace o termínu včas informováni.

Doklad o zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 500,- Kč se dokládá v den přijímacího řízení.

Číslo účtu: 9256870297/0100
IBAN: CZ2801000000009256870297 (pro platby ze zahraničí)
SWIFT code: KOMBCZPPXXX (pro platby ze zahraničí)
Variabilní symbol: rodné číslo uchazeče
Konstantní symbol: 0308
Adresa banky: Komerční banka,  a.s., Praha 9 – Balabenka
Českomoravská 2408/1a
190 00  Praha 9

Pokud se uchazeč nedostaví, administrativní poplatek vysoká škola nevrací.

Případné další dotazy ohledně studia zodpoví studijní oddělení.
Tel.: +420 283 101 135, +420 283 101 137, +420 283 101 182
E-mail: studijni@vsh.cz