Studium marketingové komunikace na VŠH

Vysoká škola hotelová, dominantní nositel oboru hotelnictví v České republice, nabízí studijní příležitost zájemcům o bakalářský obor Marketingové komunikace ve službách. Studujte marketingovou komunikaci!

Od nadcházejícího akademického roku snižuje Vysoká škola hotelová školné o 10 000,- Kč za semestr a nabízí tak uchazečům výhodné podmínky pro studium. Ve studiu můžete navíc pokračovat i v navazujícím magisterském oboru Marketingové komunikace, který v letošním roce získal prodloužení akreditace na další 4 roky.

Oba tyto obory připravují studenty na profese odborníků se zaměřením na marketingové řízení, public relations, reklamu, tiskové mluvčí a v neposlední řadě stále populárnější zaměření na znalosti a dovednosti v oblasti franchizingu.

Kvalitní vědomosti uplatněné v praxi

Absolventi oboru Marketingové komunikace jsou po absolvování přípravy teoretického základu a získání praktických zkušeností schopni aplikovat své vědomosti v oblasti managementu a marketingu služeb v každodenním profesním životě.

Po absolvování magisterského stupně studia mohou absolventi zastávat manažerské pozice v marketingových, komunikačních a PR útvarech firem zabývajících se hotelnictvím a cestovním ruchem, jakož i ostatních společností, především v oblasti služeb. Tyto funkce může úspěšný absolvent zastávat v malých organizacích i velkých hotelových řetězcích a organizacích podnikajících v oblasti cestovního ruchu.

Studujte marketingovou komunikaci za příznivou cenu

Snížením školného v bakalářském studiu na 22 500,- Kč za semestr chce Vysoká škola hotelová zpřístupnit tento stále více vyhledávaný a populární obor zájemcům z řad široké veřejnosti, které tento obor zajímá, stejně tak již profesně zdatným odborníkům marketingu, kteří si potřebují rozšířit své obzory.

Studujte marketingovou komunikaci!

Bližší informace se dozvíte zde.