Zahraniční publikace informuje o prvním letním Olympijském parku RIO-LIPNO 2016

 

Prestižní americké nakladatelství IGI Global vydalo odbornou monografii s názvem Driving Tourism through Creative Destinations and Activities. Publikace byla zpracována pod vedením doc. Kiráľové a patnáct kapitol je zpracováno na 375 stranách. Kniha psaná v anglickém jazyce je k zapůjčení v knihovně VŠH.

„Publikace poskytuje komplexní diskusi o unikátních a aktuálně vznikajících tématech a trendech v cestovním ruchu. Díky tématům jako je sociální networking, organizace destinačního managementu, motivace účastníků cestovního ruchu a rozvoj služeb, je tato publikace klíčovým zdrojem akademického materiálu pro manažery, studenty a výzkumníky, kteří jsou aktivní v oborech hotelnictví, gastronomie a lázeňství, které jsou součástí sektoru cestovního ruchu,“ uvádí vedoucí autorského kolektivu doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, PhD.

Celkem 22 autorů z Evropy a Asie se podílelo na zpracování 15 kapitol. Za Vysokou školu hotelovou v Praze přispěli do publikace autoři Ing. Petr Studnička, PhD., vedoucí katedry hotelnictví a Ing. Pavel Attl, Ph.D., vedoucí katedry cestovního ruchu, kteří se ve své kapitole zaměřili na problematiku inovace nabídky cestovního ruchu prostřednictvím eventu, kterým je první letní Olympijský park RIO-LIPNO 2016.

Olympijské hry jsou již 120 let vrcholnou celosvětově sledovanou sportovní událostí číslo jedna. Až do nedávné doby byly olympijské hry z hlediska cestovního ruchu spojeny výlučně s pasivním sledováním návštěvníků. Tento stav se začal měnit v důsledku vzniku zcela nového fenoménu, tzv. olympijských parků. S tím souvisí výzkum zaměřený na budování olympijského parku 2016 v Lipně nad Vltavou. Součástí výzkumu byla analýza dopadů olympijského parku na region, přičemž autoři hodnotili dopady pozitivní i negativní.

VŠH se ve své tvůrčí a výzkumné činnosti věnuje dlouhodobě možnostem rozvoje cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou, v mikroregionu Lipensko a ve městě Český Krumlov. V uplynulých deseti letech řešila VŠH v tomto území celkem šest výzkumných projektů.

Ing. Veronika Studničková
oddělení výzkumu

 

Fotogalerie