Setkání se zástupci vedení Ningbo University

Zástupce Vysoké školy hotelové v Praze, prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí, doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. se 14. března 2019 na oficiální pozvání setkal se zástupci vedení Ningbo University na východě Číny, aby jednal o spolupráci Vysoké školy hotelové v Praze a této univerzity sídlící ve městě Ningbo v čínské provincii Zhejiang. Řeč byla nejen o možných výměnách studentů a aktivitní participaci akademických pracovníků na studijních programech, ale především o možnostech vzájemné mezinárodní spolupráce ve výzkumu. Hovořilo se o založení mezinárodního výzkumného centra v rámci tzv. Sino-Evropského institutu, který hraje v Číně významnou roli. Na tomto výzkumném centru by se měli vzájemně podílet výzkumní pracovníci z Číny a několika evropských zemí. Vysoká škola hotelová by mohla stát u zrodu tohoto centra a podílet se tak na formulaci jeho výzkumných záměrů, a to především v oblasti cestovního ruchu a hospitality.

Fotogalerie