VŠH hostila profesorku z partnerské školy ve Finsku

Začátkem prosince naše škola hostila kolegyni z partnerské školy ve Finsku Saimaa University of Applied Sciences. Univerzita Saimaa je moderní státní vysoká škola, zaměřená na aplikované studijní obory (technické, sociální péče, hotelnictví aj.). Celkový počet studentů je 3000 (z toho 450 cizinců). Na univerzitě pracuje 260 pedagogů a dalších zaměstnanců. Univerzita má 5 fakult včetně fakulty hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu ve městě Imatra na jihovýchodě Finska. S touto školou má VŠH dlouhodobé partnerské vztahy.

Hostující profesorka Valentina Nikolajeva-Viikki, CSc. na partnerské škole vyučuje ruštinu, a proto připravila pro studenty 1. ročníku magisterského studia zajímavou přednášku o cestovním ruchu z Ruska ve Finsku. Zároveň proběhla prezentace školy a výuka ruského jazyka v 1. a 2. ročníku bakalářského studia.

V zimním semestru akademického roku 2018/2019 na VŠH studují 4 studenti ze Saimaa Univerzity a jeden náš student odjel na studijní pobyt do Finska. Celkem od roku 2014, v rámci programu ERASMUS +, na partnerskou školu do Finska odjelo 14 našich studentů a 4 pedagogové a zaměstnanci VŠH. Za stejné období jsme přijali 16 studentů ze Saimaa University. Paní Valentina Nikolajeva-Viikii, CSc. je první hostující profesorkou po dlouhé době. Doufejme, že nebude poslední.

Doc. PhDr. Jelena Celunova, CSc.
Ing. Zuzana Roldánová, MSc.


PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2019/2020 je možné podávat on-line od 15. 11. 2019 zde: https://is.vsh.cz/prihlaska/

Fotogalerie