Promoce absolventů VŠH - 21. 11. 2018


Slavnostní promoce

absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH

se budou konat

ve středu dne 21. listopadu 2018
v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7)

dle následujícího rozpisu


10:00 hod. bakalářské prezenční studium (všechny obory)
bakalářské kombinované studium (všechny obory)

prezence 9:00 - 9:30 hod.

11:15 hod. magisterské prezenční studium (všechny obory)
magisterské kombinované studium (všechny obory)

prezence 10:15 - 10:45 hod.

V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student promován.
Bez společenského oděvu nebude přístup na promoci umožněn.