MISE, VIZE, HODNOTY VŠH

Mise

VŠH poskytuje profesně zaměřené bakalářské a magisterské vysokoškolské vzdělání v oblasti služeb zaměřených zejména na hotelnictví a cestovní ruch, a to na základě současných vědeckých poznatků výzkumu a vývoje a inovací. V akreditovaných studijních programech a jejich specializacích rozvíjí odpovídající výzkumnou a další činnost.

Vize

VŠH je v sektoru soukromých vysokých škol uznávanou, stabilní a všeobecně známou vysokou školou zaměřenou především na hotelnictví, cestovní ruch, gastronomii a lázeňství a tomu odpovídajícího marketingu. Vedle profesně zaměřeného bakalářského vzdělávání poskytuje rovněž profesně zaměřené vzdělávání magisterské. Uskutečňuje programy celoživotního vzdělávání přínosné pro odbornou i laickou veřejnost.

VŠH hraje dominantní úlohu ve vzdělávání odborníků v cestovním ruchu a hotelnictví. VŠH je národním expertním centrem v oblasti rozvoje řízení ubytovacích a stravovacích zařízení, destinací cestovního ruchu a souvisejících služeb, včetně marketingu. Výsledky výzkumné a další tvůrčí činnosti výrazně přispívá k rozvoji hotelnictví, gastronomie a destinací cestovního ruchu v ČR a v Evropě.

VŠH intenzivně rozvíjí spolupráci ve vzdělávací a tvůrčí činnosti s domácími i zahraničními partnery ze soukromého i veřejného sektoru. V rámci spolupráce se zahraničními partnery je zvláštní důraz kladen na mobilitu členů akademické obce.

Hodnoty

Při své činnosti VŠH klade důraz na:

  • kvalitu, otevřenost a transparentnost
  • etický přístup pracovníků VŠH
  • loajalitu