PŘIHLÁŠKA KE STUDIU


Termíny podání přihlášky

1. kolo do 30. dubna 2020
1. kolo cizinci do 15. dubna 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
2. kolo do 31. července 2020
2. kolo cizinci do 30. května 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
3. kolo do 31. října 2020 

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2020/2021
je možné podávat on-line do konce III. kola 31. 10. 2020 prostřednictvím internetových stránek školy.

JEŠTĚ JE ČAS

 

PODAT PŘIHLÁŠKU III. KOLO »