PŘIHLÁŠKA KE STUDIU


Termíny podání přihlášky

1. kolo do 30. dubna 2020
1. kolo cizinci do 15. dubna 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
2. kolo do 31. července 2020
2. kolo cizinci do 30. května 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2020/2021 je možné podávat on-line do konce I. kola 30. 04. 2020 prostřednictvím internetových stránek školy.

JEŠTĚ JE ČAS

 

Podat přihlášku »