PŘIHLÁŠKA KE STUDIU


Termíny podání přihlášky

1. kolo do 30. dubna 2021
1. kolo cizinci do 15. dubna 2021 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
2. kolo do 31. července 2021
2. kolo cizinci do 30. května 2021 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)
3. kolo do 15. října 2021
3. kolo cizinci do 15. srpna 2021 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky)

PŘIHLÁŠKU KE STUDIU pro akademický rok 2021/2022
je možné podávat on-line do konce III. kola 15. 10. 2021 prostřednictvím internetových stránek školy.

PODAT PŘIHLÁŠKU III. KOLO »