Magisterský program na VŠH

Cílem magisterského studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing je teoreticky a především prakticky připravit studenty na práci v hotelnictví, cestovním ruchu a marketingu. Studijní program je vyučován ve třech specializacích:

  • Management hotelnictví a lázeňství se zaměřením na obor ubytovacích služeb a gastronomie,
  • Management destinace cestovního  ruchu se zaměřením na problematiku destinačního managementu,
  • Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví s orientací na marketing služeb.

Všichni absolventi jsou připraveni zastávat manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru podniků a organizací hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu. Mohou se uplatnit při řízení především středních a velkých podniků. Studium rozvíjí umění plánovat, organizovat a řídit, stejně jako schopnost efektivního vedení a hodnocení lidských zdrojů.

Základní informace o studiu

Délka magisterského studia je 2 roky (max. 4 roky). Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě studia. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získá titul inženýr (ve zkratce Ing.).

Chcete zjistit, jaké předměty vás čekají v semestru? Podívejte se na seznam předmětů pro specializaci Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu a Marketingový management v cestovím ruchu a hotelnictví.

Kde se uplatníte

Absolventi specializace Management hotelnictví a lázeňství se uplatní ve středním a vyšším managementu hotelů a hotelových společností v České republice a v zahraničí, v oblasti ekonomického řízení a marketingu v hotelech a dalších podnicích služeb, v poradenské a analytické činnosti v oboru a také v samostatném podnikání v hotelnictví a gastronomii.

Absolventi specializace Management destinace cestovního ruchu naleznou široké uplatnění v manažerských pozicích v organizacích destinačního managementu, ve vedoucích funkcích ve veřejné správě, v cestovních kancelářích, v marketingových organizacích a v celostátních a mezinárodních organizacích cestovního ruchu.

Absolventi specializace Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví se uplatní v manažerských pozicích v podnicích a organizacích zabývajících marketingem a komunikací, v oblasti public relations, ve veřejné správě, v analytické činnosti v oblasti marketingu a také v samostatném podnikání v oblasti reklamy a public relations.

Školné pro programy Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Prezenční forma

Název specializace Školné (za semestr)
Management hotelnictví a lázeňství 32 500 Kč
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
27 500 Kč
27 500 Kč

Kombinovaná forma

Název specializace Školné (za semestr)
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví
27 500 Kč
27 500 Kč
27 500 Kč

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.