Magisterský program na VŠH

Cílem magisterského studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing je teoreticky a především prakticky připravit studenty na úspěšnou kariéru v hotelovém, gastronomickém, lázeňském a cestovním průmyslu, jakož i na manažerské pozice v marketingu a PR.

Studijní program je vyučován ve třech specializacích:

 

Základní informace o studiu

  • Délka magisterského studia je 2 roky (max. 4 roky).
  • Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě
  • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce. Absolvent získá titul inženýr (Ing.).

Chcete zjistit, jaké předměty vás čekají v semestru nebo kde se uplatníte po studiu? Podívejte se blíže na jednotlivé specializace Management hotelnictví a lázeňství, Management destinace cestovního ruchu, Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví.

 

Vzdělání hodnotu neztrácí

Žijeme v bezprecedentním čase, jaký naše generace ještě nezažila. V roce 2020 ovlivnila pandemie Covid-19 celý svět a měla negativní dopad na téměř všechna odvětví ekonomiky. Výjimkou nejsou ani ubytovací a wellness zařízení, restaurace nebo cestovní kanceláře či jiné firmy a instituce navázané na cestovní ruch.

,,V současné situaci se může zdát studium zaměřené na služby a cestovní ruch jako neperspektivní, ale opak je pravdou,“ říká Ing. Mgr. Vladana Horáková, MBA, generální ředitelka Aquapalace Praha a externí vyučující katedry hotelnictví Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH). ,,I když v poslední době vícero lidí ztratilo práci v tomto sektoru, několik mezinárodních studií indikuje, že v druhé polovině roku 2021 bude probíhat výrazná obnova globálního turismu, který by se měl vrátit do předkrizových dob na přelomu let 2022 a 2023,“  pokračuje Vladana Horáková. Zotavení globálního turismu bude mít pozitivní vliv i na obory napojené úzce na cestovní ruch jako například hotelnictví, gastronomie či wellness a lázeňská zařízení.

,,Právě období útlumu dvou až tří let v sektoru představuje obrovskou příležitost pro naše současné i budoucí studenty,“ tvrdí vedoucí katedry hotelnictví VŠH Ing. Petr Studnička, PhD., který dodává: ,,Mnoho bývalých zaměstnanců z nejvíce zasažených oborů si během pandemie našlo práci v tzv. kancelářských profesích a po skončení pandemie se neplánují vrátit k původnímu zaměstnání.“ Následkem toho řada manažerských a klíčových provozních pozic v sektoru cestovního ruchu, hotelnictví a s nimi propojenými podniky zůstane neobsazených a na trhu nebude dostatek kvalifikovaných osob, které by je obsadily. ,,Jsem přesvědčen, že z tohoto důvodu bude o naše budoucí absolventy velký zájem na trhu práce. Nabyté znalosti absolventům umožní i to, aby začali podnikat hned po studiu a jejich firmy zaplnily na trhu mezeru po těch společnostech, které zanikly během pandemie,“ uzavřel Petr Studnička.

S ohledem na současnou situaci inovuje VŠH obsah výuky především profesně zaměřených předmětů, jakými jsou například podnikání v hotelnictví a gastronomii, management cestovního ruchu, ekonomika hotelu či řízení lázeňství, aby studenti i absolventi VŠH byli připraveni čelit novým výzvám v rozvoji cestovního ruchu v jednotlivých destinacích nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí. Těmi výzvami nebude jen omezování sociálního kontaktu či větší důraz na dodržování hygienických standardů, ale i automatizace, digitalizace a robotizace procesů v cestovním ruchu.

Poslechněte si co o VŠH říkají studenti: