STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY V TERMÍNU ČERVEN 2021

Pro studenty všech studijních programů bakalářského i magisterského studia v prezenční i kombinované formě, kteří se zúčastní SZZ v termínu červen 2021. SZZ budou probíhat prezenční i distanční formou.

Pro průběh SZZ v termínu konání červen 2021 Vám přinášíme několik základních bodů: 

 • Změna tématu bakalářské či diplomové práce: do 31. 10. 2020
 • Úprava názvu tématu:
  • bakalářské práce: do 22. 3. 2021
  • diplomové práce: do 29. 3. 2021
 • Přihlášení k SZZ:
  • bakalářské studium v termínu od 15. 3. do 4. 4. 2021
  • navazující magisterské studium v termínu od 22. 3. do 11. 4. 2021
 • Odevzdání závěrečné práce do IS:
  • bakalářské práce: do 22. 4. 2021
  • diplomové práce: do 29. 4. 2021
 • Odevzdání pevné vazby na studijní oddělení: 
  • bakalářské práce: do 6. 5. 2021
  • diplomové práce: do 13. 5. 2021
 • Posudky vedoucích a oponentů budou zvěřejněny v IS:
  • bakalářských prací: do 21. 5. 2021
  • diplomových prací: 28. 5. 2021
 • SZZ proběhnou: 
  • pro studenty bakalářského studia v termínu od 1. do 4. 6. 2021
  • pro studenty navazujícího magisterského studia v termínu od 7. do 11. 6. 2021
 • Zaslání výpisu známek z IS e-mailem na studijní oddělení: 
  • studenti bakalářských programů: do 24. 5. 2021
  • studenti navaujícího magisterského programu: do 31. 5. 2021
  • studijní průkazy studenti neodevzdávají
 • Přihlášení na distanční SZZ e-mailem na studijní oddělení do 10. 5. 2021 
 • Celé opatření rektora ke SZZ najdete zde.