Studenti VŠH zavítali v rámci exkurze do Čelákovic

Studenti navazujícího magisterského stupně studia navštěvující obor, resp. specializaci Management hotelnictví a lázeňství zavítali v pondělí 15. dubna v rámci odborné exkurze do Čelákovic. Během návštěvy dvanáctitisícového města byli informováni o činnosti orgánů veřejné správy i o podmínkách ochrany přírodního léčivého zdroje, kterým je slatina.

V průběhu pětihodinové exkurze zazněly informace o úkolech státní správy a samosprávy, které studenti vyslechli v obřadní síni čelákovické radnice. V budově Městského úřadu navštívili rovněž zasedací místnost Rady města a z radniční věže měli možnost dohlédnout díky dobré viditelnosti na řadu míst v Polabské nížině.

Vzhledem ke stejné velikosti měst Čelákovice a Český Krumlov z hlediska počtu obyvatel byly porovnány vybrané ukazatele s vazbou na hotelnictví a cestovní ruch. Mezi oběma městy panují extrémy – zatímco Čelákovice jsou především rezidenčním místem k bydlení v zázemí hlavního města Prahy bez aktivit cestovního ruchu, pak Český Krumlov je jednou z nejnavštěvovanějších destinací cestovního ruchu v Česku.

Následovala prohlídka města, během které se studenti seznámili s ochranou a úložištěm přírodního léčivého zdroje. Jedná se o slatinu pro nedaleké Slatinné lázně Toušeň v lokalitě Labiště. Podél řeky Labe došli studenti až k lávce přes řeku, která je díky své délce 242 metrů nejdelší mostní konstrukcí na světě vybudovanou z ultra vysokopevnostního betonu (UHPC). Společného fotografování před radnicí se zúčastnili rovněž starosta města Ing. Josef Pátek a místostarostka města Nikola Ottl.

V závěru exkurze navštívili studenti čelákovickou restauraci U Bohuslavů, kde otestovali kvalitu české gastronomie jak z hlediska jídel, tak nápojů. Odborné exkurze budou pořádány katedrou hotelnictví i v příštím akademickém roce.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví
místostarosta města Čelákovic

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.