Studenti VŠH zavítali v rámci exkurze do Čelákovic

Studenti navazujícího magisterského stupně studia navštěvující obor, resp. specializaci Management hotelnictví a lázeňství zavítali v pondělí 15. dubna v rámci odborné exkurze do Čelákovic. Během návštěvy dvanáctitisícového města byli informováni o činnosti orgánů veřejné správy i o podmínkách ochrany přírodního léčivého zdroje, kterým je slatina.

V průběhu pětihodinové exkurze zazněly informace o úkolech státní správy a samosprávy, které studenti vyslechli v obřadní síni čelákovické radnice. V budově Městského úřadu navštívili rovněž zasedací místnost Rady města a z radniční věže měli možnost dohlédnout díky dobré viditelnosti na řadu míst v Polabské nížině.

Vzhledem ke stejné velikosti měst Čelákovice a Český Krumlov z hlediska počtu obyvatel byly porovnány vybrané ukazatele s vazbou na hotelnictví a cestovní ruch. Mezi oběma městy panují extrémy – zatímco Čelákovice jsou především rezidenčním místem k bydlení v zázemí hlavního města Prahy bez aktivit cestovního ruchu, pak Český Krumlov je jednou z nejnavštěvovanějších destinací cestovního ruchu v Česku.

Následovala prohlídka města, během které se studenti seznámili s ochranou a úložištěm přírodního léčivého zdroje. Jedná se o slatinu pro nedaleké Slatinné lázně Toušeň v lokalitě Labiště. Podél řeky Labe došli studenti až k lávce přes řeku, která je díky své délce 242 metrů nejdelší mostní konstrukcí na světě vybudovanou z ultra vysokopevnostního betonu (UHPC). Společného fotografování před radnicí se zúčastnili rovněž starosta města Ing. Josef Pátek a místostarostka města Nikola Ottl.

V závěru exkurze navštívili studenti čelákovickou restauraci U Bohuslavů, kde otestovali kvalitu české gastronomie jak z hlediska jídel, tak nápojů. Odborné exkurze budou pořádány katedrou hotelnictví i v příštím akademickém roce.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví
místostarosta města Čelákovic

Fotogalerie