Výzkumný projekt Kulturní tradice českého rybářství

VŠH se již druhým rokem podílí na řešení národního výzkumného projektu Kulturní tradice českého rybářství, v rámci kterého se zabývá především tradicemi a současností rybí gastronomie a cestovního ruchu spojeného s rybářstvím a rybníkářstvím.

V rámci první etapy projektu realizovali pracovníci VŠH například více než 20 terénních šetření zjišťujících názory a postoje klíčových aktérů z řad rybích restaurací a organizací působících v cestovním ruchu. V dubnu tohoto roku proběhly mimo jiných také rozsáhlejší strukturované rozhovory s majiteli rybích restaurací v tzv. lázeňském trojúhelníku, jako jsou například tradiční česká rybí restaurace U Pidly (http://www.upidly.cz) nacházející se v Mariánských Lázních (na jedné z fotografií s majitelem panem Podluckým) nebo Rybářská bašta (http://www.restaurace-frantiskovy-lazne.cz/) ve Františkových Lázních. Tímto také děkujeme jejich majitelům za drahocenný čas a názory.

Začátkem dubna proběhla na Slezské univerzitě v Opavě také koordinační schůzka celého projektového týmu sestávajícího ze zástupců České zemědělské univerzity v Praze, Vysoké školy hotelové v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Slezské univerzity v Opavě, Vysoké školy ekonomické v Praze a Národního zemědělského muzea. O dalším postupu projektu a jeho dílčích výsledcích budeme dále rádi informovat.


Fotogalerie