Vyšlo 24. číslo vědeckého časopisu VŠH

Vyšlo v pořadí již 24. číslo vědeckého recenzovaného časopisu Vysoké školy hotelové v Praze Czech Hospitality and Tourism Papers (CHTP), kterým zahajujeme druhé desetiletí jeho vydávání. Od 1. ledna 2015 je časopis znovu zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, který vede Rada pro výzkum, vývoj a inovace. V letošním roce probíhá evaluace časopisu do světových databází Scopus a ERIH PLUS.

V úvodním slovu tohoto čísla připomíná předseda redakční rady historii časopisu, statistiky a důležité milníky od jeho vzniku v roce 2005 až po současnost. Současně také uvádí, jaké jsou ambice redakční rady do dalšího desetiletí. Při příležitosti 10. výročí vydávání časopisu Czech Hospitality and Tourism Papers bych chtěl poděkovat všem bývalým i současným členům redakční rady, recenzentům a zejména autorům příspěvků, kteří se zasloužili o dosavadní kvalitu časopisu. Poděkování si zaslouží také všichni pracovníci Vysoké školy hotelové v Praze, kteří zabezpečují redakční úpravu a vydávání jednotlivých čísel časopisu.“ Tímto poděkováním končí úvodní slovo předsedy redakční rady doc. Ing. Petra Čecha, Ph.D.

V aktuálním vydání jsou publikovány vědecké statě autorů Radky Marčekové, Aleny Kaščákové a Marty Vránové (Segmentation of Wellness Tourism Visitors in Selected Regions in Slovakia), Martina Petříčka a Martiny Sochůrkové (The Use of Monte Carlo Simulation in Hotel Revenue Management), Ľubici Šebové a Kristíny Pompurové (Financial Situation of the Accommodation and Hospitality Services Sector in Slovakia in the Years 2009-2013).

Autory přehledových statí jsou Petr Frischmann (New Instruments of Corporate Governance in the Czech Hospitality Business) a Dagmar Lanská a Dana Kolářová (Translation of Czech Menus into Foreign Languages).

Autorkami informační statě s názvem Farmers´ Markets – Principles and Historical Context within Selected Countries jsou Kateřina Elisová a Eva Ottová.

V závěru časopisu je představena odborná monografie autorů Pavly Burešové, Blanky Zimákové, Miroslava Čertíka a Jana Hána Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie – svazek první Gastronomické služby spolu s recenzními posudky inženýra Jiřího Švaříčka, ředitele hotelu Imperial v Karlových Varech, a profesora Jiřího Jindry, emeritního rektora Vysoké školy hotelové v Praze.

Tištěná verze časopisu je k zakoupení ve studovně VŠH. Časopis je zároveň možné si vypůjčit v knihovně školy. Aktuální 24. číslo časopisu bylo vydáno za finanční podpory České centrály cestovního ruchu-CzechTourism. Bližší informace o časopisu jsou uvedeny na internetových stránkách https://www.vsh.cz/cs/veda-a-vyzkum/recenzovany-casopis-vsh/.  

 

Ing. Veronika Studničková
výkonná redaktorka časopisu CHTP