Nový vysokoškolský učební text Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací

 

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) vydala nový vysokoškolský učební text Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. Autoři Pavel Attl a Petr Studnička popisují na 87 stranách požadavky, které jsou kladeny na studenty při zpracování jejich bakalářských a diplomových prací.

Text je členěn do sedmi kapitol, které se zaměřují na standard závěrečné kvalifikační práce, postup jejího zpracování, strukturu práce, metodiku zpracování, obsahovou stránku, práci s literaturou a informačními zdroji a formální úpravu práce. Významnou součástí publikace je dvacet příloh, které usnadňují studentům dodržení formálních požadavků při zpracování práce.

Skripta jsou určena všem studentům VŠH, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce a absolvovali předmět Diplomový seminář. K zakoupení jsou ve studovně VŠH za cenu 85 Kč.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

 

 

Fotogalerie