Nový vysokoškolský učební text Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací

 

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) vydala nový vysokoškolský učební text Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. Autoři Pavel Attl a Petr Studnička popisují na 87 stranách požadavky, které jsou kladeny na studenty při zpracování jejich bakalářských a diplomových prací.

Text je členěn do sedmi kapitol, které se zaměřují na standard závěrečné kvalifikační práce, postup jejího zpracování, strukturu práce, metodiku zpracování, obsahovou stránku, práci s literaturou a informačními zdroji a formální úpravu práce. Významnou součástí publikace je dvacet příloh, které usnadňují studentům dodržení formálních požadavků při zpracování práce.

Skripta jsou určena všem studentům VŠH, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce a absolvovali předmět Diplomový seminář. K zakoupení jsou ve studovně VŠH za cenu 85 Kč.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

 

 

Fotogalerie

Reference

Barbora Rišková
student Hotelnictví
Děkuji VŠH za získání znalostí, které uplatňuji v každodenní hotelové praxi. Vtipní učitelé byli třešničkou na dortu v průběhu celého studia :-)