Nový vysokoškolský učební text Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací

 

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) vydala nový vysokoškolský učební text Zásady zpracování závěrečných kvalifikačních prací. Autoři Pavel Attl a Petr Studnička popisují na 87 stranách požadavky, které jsou kladeny na studenty při zpracování jejich bakalářských a diplomových prací.

Text je členěn do sedmi kapitol, které se zaměřují na standard závěrečné kvalifikační práce, postup jejího zpracování, strukturu práce, metodiku zpracování, obsahovou stránku, práci s literaturou a informačními zdroji a formální úpravu práce. Významnou součástí publikace je dvacet příloh, které usnadňují studentům dodržení formálních požadavků při zpracování práce.

Skripta jsou určena všem studentům VŠH, kteří zpracovávají bakalářské a diplomové práce a absolvovali předmět Diplomový seminář. K zakoupení jsou ve studovně VŠH za cenu 85 Kč.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

 

 

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.