KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kurzy celoživotního vzdělávání Vysoké školy hotelové v Praze jsou určeny jak profesionálům v sektorech hotelnictví, gastronomie, lázeňství a cestovního ruchu, zaměřují se však také na odbornou i laickou veřejnost a samozřejmě také na pedagogy, učitele a studenty zmíněných i příbuzných oborů.

Obsah kurzů vychází především z mnohaletých zkušeností lektorů, výsledků řešení různých inovačních a výzkumných projektů v praxi, analýz a monitoringu stavu zmíněných sektorů apod.

Vysoká škola hotelová v Praze intenzivně spolupracuje se značným množstvím významných podnikatelských subjektů v sektorech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu, s několika oborově příbuznými profesními sdruženími, s relevantními ministerstvy a státem řízenými organizacemi, s dalšími vysokými školami a výzkumnými pracovišti v České republice i v zahraničí. Tato spolupráce se pozitivně projevuje nejen v bakalářských a magisterských programech školy, ale také v kurzech celoživotního vzdělávání, které nabízí a úspěšně realizuje.

Úspěšní absolventi programů získávají certifikát o absolvování kurzu, který je důkazem dalšího rozšíření a prohloubení jejich kvalifikace.


Nabídka kurzů v rámci programu CŽV na akademický rok 2019/2020:

Název kurzu  
BARISTICKÝ KURZ - V návaznosti na opatření VŠH je akce ZRUŠENA!  
ZÁKLADNÍ KURZ PEČENÍ A ZDOBENÍ DORTŮ - V návaznosti na opatření VŠH je akce ZRUŠENA!  

 

Vedle uvedených otevřených katalogových kurzů realizuje Vysoká škola hotelová také kurzy „šité na míru“ konkrétním uzavřeným skupinám účastníků. Před realizací těchto kurzů jsou důkladně zmapovány vzdělávací a rozvojové potřeby zákazníka a tyto transformovány do návrhu programu naplňujícího konkrétní cíle dané organizace.

Kontakt pro více informací

Jméno a příjmení Telefon E-mail
Ing. Barbora Komínková +420 283 101 136 kominkova@vsh.cz