Promoce a imatrikulace - 3. 11. 2021

Promoce absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH

a

imatrikulace studentů 1. ročníků prezenčního bakalářského studia 
(výuka je pro tyto studenty celý den zrušena)

se budou konat

ve středu dne 3. listopadu 2021

v Kongresovém sále hotelu Ambassador
(Praha 1, Václavské nám. 5 – 7).

Prezence Promoce / imatrikulace Typ studia
9:00 - 9:30 (Promoce) 10:00 - 11:00 Bakalářské prezenční a kombinované studium (všechny specializace)
10:30 - 11:00 (Promoce) 11:30 - 12:30 Magisterské prezenční a kombinované studium (všechny specializace)
13:00 - 13:30 (Imatrikulace) 14:00 - 15:00 Studenti 1. ročníků bakalářského prezenčního studia (všechny specializace)

Automaticky budou zařazeni absolventi z roku 2021, ostatní pouze na vyžádání po předchozí domluvě se studijním oddělením.

Doplňující informace:

 • Všichni účastníci musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos repirátorem
 • Doložení podmínek pro vstup do vnitřních prostor Kongresového sálu hotelu Ambassador studenti nahrají předem do školního systému ZDE, hosté budou kontrolováni u vstupu:
  • a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:
   • i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
   • ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  •  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
 • Samotesty nebudou na místě k dispozici a nejsou akceptovány
 • Židle budou rozestavěny s potřebnými rozestupy
 • V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student promován
 • Bez společenského oděvu nebude přístup na promoci a imatrikulaci umožněn