KONFERENCE PFUK „Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu“

Dne 7. října 2015 se na půdě Karlovy univerzity v Praze konala již druhá konference na téma Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu. Této události se účastnili jak zástupci ministerstva pro místní rozvoj a špičky z oblasti cestovního ruchu, tak i právníci zabývající se právem právě v této oblasti. Jen pro představu svůj výstup zde přednesli například JUDr. Renata Králová z MMR ČR, JUDr. Klára Havlíčková Dvořáková, M.A. ze společnosti Holubová advokáti s.r.o., PhDr. Jolana Kopřivová z ACK ČR, nebo Ing. Radek Chaloupka z VŠE. Díky pozvání Mgr. Klímové a angažovanosti studentky Lucie Horčicové, pomocné vědecké síly KCR , se této konference pasivně zúčastnili i studenti třetích ročníků bakalářského studia oboru Management destinace cestovního ruchu. 

Na konferenci téměř od začátku vládla poněkud dusná atmosféra. Příčinou této atmosféry byla současná situace ve vztahu pojišťoven a cestovních kanceláří. Jelikož pojišťovny hromadně odmítají prodlužovat smlouvy cestovním kancelářím a ze zákona č. 159/1999 Sb. jasně vyplývá, že cestovní kancelář nemůže bez pojištění proti úpadku svou činnost dále provozovat, je pochopitelné, že cestovní kanceláře tuto situaci nejen chtějí, ale i potřebují vyřešit. Jejich zástupci na konferenci tedy vznesli dotaz na zástupkyně MMR, ty podaly pouze vyhýbavou odpověď, která neuspokojila jak zástupce cestovních kanceláří, tak ani zástupce pojišťoven. I přesto, že se konference v poslední části začala podobat spíše hádce, než diskusi mezi akademiky, pro studenty bylo velmi přínosné vyslechnout si různorodé názory právě k otázce zákonu o cestovním ruchu, protože je zapotřebí, aby jako budoucí pracovníci v cestovním ruchu chápali právě českou legislativu a nedostali se při praxi do problémů.

Znalost stávající situace ohledně zákona o úpravě cestovního ruchu bude pro studenty třetího ročníku příhodná nejen u státní bakalářské zkoušky, tak i v praxi po ukončení studia.

 Hana Čunková a David Pokorný, 3. ročník BC DES

Fotogalerie