Informace pro studenty (distanční výuka i po 14. 2.2021)

Výuka v podmínkách Vysoké školy hotelové bude i po 14. 2. 2021 probíhat ve všech akreditovaných programech distanční on-line formou tak, jako dosud a to plně v souladu s Opatřením rektora č. 17/2020 a § 95c Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Pro aktuální informace sledujte IS VŠH a webové stránky školy.

Všem přejeme úspěšný start letního semestru.