VŠH prohloubí ve výzkumné činnosti spolupráci s obcí Lipno nad Vltavou

 

Ve čtvrtek 2. února 2017 se uskutečnila prezentace výsledků dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci projektu Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí, pro představitele obce Lipno nad Vltavou a pro nejvýznamnější podnikatelské subjekty, které v obci působí a poskytují služby cestovního ruchu, v Restauraci Loděnice v Lipně nad Vltavou.

Míra intenzity cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou je velmi vysoká. V loňském roce bylo v obci realizováno téměř půl milionu přenocování, nachází se zde téměř pět tisíc lůžek v ubytovacích zařízeních různých druhů i tříd. V celostátním srovnání je obec na 10. místě v objemu výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.

Jedním z výstupů jednání je, že VŠH bude realizovat v obci Lipno nad Vltavou další dotazníkové šetření, které bude zaměřeno nejen na spokojenost jednodenních návštěvníků a turistů s pobytem v Lipně nad Vltavou, ale i na kvalitu poskytovaných služeb ze strany zařízení cestovního ruchu. Na realizaci dotazníkového šetření se budou podílet stejně jako v roce 2016 studenti VŠH. Terénní šetření bylo realizováno ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, která rovněž prezentovala výsledky projektů řešených na Lipensku.

VŠH spolupracuje s obcemi Lipno nad Vltavou a Loučovice a se Svazkem Lipenských obcí kontinuálně od roku 2008. Za období deseti let řešila škola na základě zadání praxe celkem pět projektů smluvního výzkumu v úhrnné hodnotě převyšující 3 mil. Kč. V roce 2013 bylo Lipno nad Vltavou oceněno titulem Evropské komise EDEN – Evropská destinace nejvyšší kvality a v roce 2016 zde bylo centrum Olympijského parku RIO-LIPNO 2016.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

 

Fotogalerie