VŠH prohloubí ve výzkumné činnosti spolupráci s obcí Lipno nad Vltavou

 

Ve čtvrtek 2. února 2017 se uskutečnila prezentace výsledků dotazníkového šetření, které bylo realizováno v rámci projektu Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí, pro představitele obce Lipno nad Vltavou a pro nejvýznamnější podnikatelské subjekty, které v obci působí a poskytují služby cestovního ruchu, v Restauraci Loděnice v Lipně nad Vltavou.

Míra intenzity cestovního ruchu v obci Lipno nad Vltavou je velmi vysoká. V loňském roce bylo v obci realizováno téměř půl milionu přenocování, nachází se zde téměř pět tisíc lůžek v ubytovacích zařízeních různých druhů i tříd. V celostátním srovnání je obec na 10. místě v objemu výběru místních poplatků za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity.

Jedním z výstupů jednání je, že VŠH bude realizovat v obci Lipno nad Vltavou další dotazníkové šetření, které bude zaměřeno nejen na spokojenost jednodenních návštěvníků a turistů s pobytem v Lipně nad Vltavou, ale i na kvalitu poskytovaných služeb ze strany zařízení cestovního ruchu. Na realizaci dotazníkového šetření se budou podílet stejně jako v roce 2016 studenti VŠH. Terénní šetření bylo realizováno ve spolupráci se společností KPMG Česká republika, která rovněž prezentovala výsledky projektů řešených na Lipensku.

VŠH spolupracuje s obcemi Lipno nad Vltavou a Loučovice a se Svazkem Lipenských obcí kontinuálně od roku 2008. Za období deseti let řešila škola na základě zadání praxe celkem pět projektů smluvního výzkumu v úhrnné hodnotě převyšující 3 mil. Kč. V roce 2013 bylo Lipno nad Vltavou oceněno titulem Evropské komise EDEN – Evropská destinace nejvyšší kvality a v roce 2016 zde bylo centrum Olympijského parku RIO-LIPNO 2016.

Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

 

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.