Schůzka se zástupkyní nakladatelství Oxford University Press (OUP) Kristýnou Honcovou

 

V pondělí 24. dubna 2017 se v prostorách Vysoké školy hotelové v Praze uskutečnila schůzka se zástupkyní nakladatelství Oxford University Press (OUP) Kristýnou Honcovou, které se za anglickou sekci katedry jazyků zúčastnily Mgr. Dana Kolářová a Mgr. Lucie Bartošová.

Anglická sekce katedry jazyků s nakladatelstvím intenzivně spolupracuje již několik let – studenti VŠH pravidelně získávají 15% slevu na nákup učebnic a dalších publikací od nakladatelství OUP vždy na začátku školního roku. Na základě nákupu učebnic poté vyučující anglického jazyka získávají další materiály k výuce pro studenty. Vyučující mají rovněž možnost se účastnit seminářů či webinářů organizovaných nakladatelstvím.

Pondělní schůzka se nesla ve velmi přátelské atmosféře, paní Honcová připravila pestrou nabídku vybraných titulů nakladatelství – např. představila novou učebnici Navigate, jež byla sestavena na základě důkladného akademického výzkumu, obsahuje témata pro dospělé studenty a procvičuje anglický jazyk pro komunikaci v zaměstnání, při studiu i společenském životě. Dalším zajímavým titulem je učebnice Business Result momentálně procházející procesem nového aktualizovaného vydání, které reaguje na připomínky vyučujících i studentů v kontextu obchodní angličtiny. Kromě těchto titulů byly objednány i další – např. na procvičení klíčových dovedností v obchodní komunikaci a také na procvičení gramatiky od celosvětově uznávaných autorů. Všechny tituly obdrží anglická sekce zdarma.

Spolupráce si velmi vážíme a již se na nové tituly těšíme.

Mgr. Dana Kolářová
tajemnice katedry jazyků

 

Fotogalerie