Informace k potenciální nákaze koronavirem2019-nCoV na území hl. m. Prahy

Magistrát hl. m. Prahy i Česká konference rektorů poskytly vysokým školám na území hlavního města Prahy informace k potenciální nákaze koronavirem 2019-nCoV, které tímto předáváme zaměstnancům a studentům Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH).

Magistrát hl. m. Prahy soustřeďuje všechny relevantní informace o situaci kolem možného výskytu koronaviru 2019-nCoV na portále www.bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován, a jsou na něm publikovány ověřené informace. V současné době je situace klidná, odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy situaci monitoruje a je v neustálém kontaktu se složkami integrovaného záchranného systému a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy. Místně příslušná krajská hygienická stanice je pro vysoké školy primárním kontaktem.

Hlavním obecným doporučením je dodržovat základní hygienické návyky!

Jak konkrétně byste se měli chránit?

Důležité je postupovat jako při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla,
  • častěji si umývat ruce a používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál),
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Co je koronavirus?

Koronavirus neboli vir s názvem 2019-nCoV je souhrnné označení pro čtyři rody virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe AcuteRespiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Jak se koronavirus přenáší?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?

Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, dětské skupiny, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

 Jaké je teď riziko pro Evropu?

Potenciál rozšíření do Evropy se považuje za pravděpodobný, úroveň je střední. Vysokou úroveň mají země jako Thajsko, které mají intenzivní styk s Wu-chanem, kde se nachází ohnisko nákazy.

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro cestovatele z nebo do postižených oblastí zveřejňujeme zde. Ministerstvo zdravotnictví systematicky monitoruje situaci a je v úzkém spojení jak s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), tak i s experty Světové zdravotnické organizace (WHO).

Asociace hotelů a restaurací ČR doporučuje dbát na dodržování stávajících hygienických předpisů pro provozy ubytovacích a stravovacích zařízení. Podrobné informace jsou publikovány na portálu Ministerstva zdravotnictví http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html.

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. 

Fotogalerie