Promoce absolventů VŠH - 25. 10. 2017

 

Slavnostní promoce

absolventů bakalářského a magisterského studia VŠH

se budou konat

ve středu dne 25. října 2017

v Kongresovém sále hotelu Ambassador (Praha 1, Václavské nám. 5–7)

  

9:30 hod.  bakalářské prezenční studium (všechny obory)
  bakalářské kombinované studium (všechny obory)
 

prezence 8:15 - 9:00 hod.

 

11:15 hod. magisterské prezenční studium (všechny obory)
  magisterské kombinované studium (všechny obory)
 

prezence 10:30 - 10:50 hod.

 

V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student promován.

Bez společenského oděvu nebude přístup na promoci umožněn.