Na VŠH bude dne 13. 2. 2020 zasedat Česká konference rektorů

Péčí Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. (VŠH) bude zabezpečeno ve čtvrtek dne 13. února v prostorách školy 154. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR) a jejích komor. Účast potvrdil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D., a rovněž dva náměstci ministra. Přítomno bude více než 40 rektorů veřejných, státních a soukromých vysokých škol působících v České republice.

Na VŠH bude probíhat výroční shromáždění ČKR, jehož program je zveřejněn na internetových stránkách https://www.crc.muni.cz/udalosti/aktuality/154-zasedani-plena-ckr-v-praze-peci-vysoke-skoly-hotelove-v-praze-8-spol-s-ro. Tomuto jednání bude předcházet 163. zasedání Předsednictva ČKR.

VŠH je členem ČKR od roku 2007, rektor VŠH doc. Ing. Václav Vinš, CSc., byl v období 7. 6. 2012 – 5. 10. 2018 předsedou Komory rektorů soukromých vysokých škol ČKR. VŠH hostila zasedání ČKR naposledy před více než sedmi lety, v červnu 2012. Odborný gastronomický program pro účastníky jednání bude zajištěn ve spolupráci gastronomického oddělení, katedry hotelnictví a studentů VŠH.

ČKR, založená dne 28. ledna 1993, je sdružení rektorů všech veřejných (26), všech státních (2) a některých soukromých (18) vysokých škol v České republice. Jejím posláním je zabývat se zásadními otázkami vysokých škol, zaujímat k nim stanoviska a uplatňovat je v zákonodárných a výkonných institucích a úřadech.

V případě dalších dotazů kontaktujte výkonného ředitele VŠH Ing. Pavla Attla, Ph.D. – attl@vsh.cz.

                                                                                                          Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Fotogalerie