Rozvrhy na zimní semestr

Milí studenti,

za chvíli nám bude začínat nový akademický rok 2019/2020 a postupně pro Vás budou připraveny rozvrhy.

Kombinované studium (Bc.) - 1. soustředění 16. 9. - 20. 9. 2019:

1. ročník:

Hotelnictví

Cestovní ruch
Marketing ve službách
Cestovní ruch - studium po VOŠ

Kombinované studium (Mgr.) - 1. soustředění 16. 9. - 20. 9. 2019:

1. ročník:
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v hotelnictví a lázeňství

Prezenční studium (Bc.)

1. ročník
Hotelnictví
Cestovní ruch
Marketing ve službách
Hospitality Management

Prezenční studium (Mgr.)

1. ročník
Management hotelnictví a lázeňství
Management destinace cestovního ruchu
Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu


Studenti dalších ročníků najdou rozvrhy v Informačním systému VŠH (IS VŠH).

Podívejte se také na harmonogram akademického roku.

Těšíme se, jak na začátku akademického roku na VŠH přivítáme studenty kombinované formy studia, jejichž týdenní soustředění začíná 16. 9. 2019, a následně přivítáme i studenty prezenční formy studia od 23. 9. 2019.

Přejeme všem studentům hodně štěstí, úspěchů a zážitků v novém akademickém roce