Výběrové řízení Erasmus na studijní pobyty LS na akademický rok 2015/2016

Výběrové řízení na studijní a pracovní pobyty programu Erasmus + na LS  akademického roku 2015/16 se

koná

6.11.2015 od 9:00 hod v místnosti 017.

Podmínky výběrového řízení:

 • VŘ se mohou kromě studentů - rezidentů členských států EU zúčastnit všichni studenti  bez ohledu na národnost, státní příslušnost, věk, studující v prezenčním nebo dálkovém studiu. Aktuální nabídka partnerských škol na webu VŠH.
 • Student si k VŘ přinese:
  strukturované CV v anglickém jazyce, příp. jazyce země, do které chce vyjet + motivační dopis
 • výpis výsledkůstudia za poslední uzavřený semestr
 • certifikáty o příp. jazykových zkouškách         

CV a motivační dopisy možné poslat v předstihu na roldanova@vsh.cz

 •  Student se musí VŘ zúčastnit osobně v předepsaném termínu, pokud se nedostaví, je jeho žádost vyřazena.
 • VŘ na studijní pobyty se mohou zúčastnit studenti, kteří mají splněný první ročník bakalářského studia, tzn., že pokud v době výjezdu nesplní tuto podmínku, nebude  studentovi výjezd povolen.
 • V novém programu Erasmus + má student možnost opakovaného studia v každém cyklu, tj. může vyjet na studijní a pracovní mobilitu v bakalářském i magisterském stupni.
 • Od 1.1. 2015 Evropská komise spustila On-line Linguistic Support, povinné testování studentů na pracovní jazyk pobytu. Bez absolvování testu nemůže student na mobilitu vyjet.
 • Student musí mít splněné všechny finanční závazky k VŠH- tj. mít zaplacené školné  i na semestr, na který vyjíždí na studijní pobyt ( sleva 10 tis./semestr). U pracovních pobytů se sleva na školném neposkytuje.
 • Finanční prostředky z Evropské unie nejsou právně vymahatelné.

Ing. Zuzana Roldánová, MSc.
Vedoucí zahraničního oddělení