Komunikace je klíčová na všech úrovních řízení hotelu, říká René Beauchamp

Až do posledních řad naplněná velká aula Vysoké školy hotelové se na 90 minut stala místem, kde se posluchači dozvěděli velice živou formou řadu užitečných informací o komunikačních dovednostech. Pro hotelový průmysl a obecně sektor služeb je komunikace napříč firmou klíčová pro dlouhodobě udržitelný pozitivní rozvoj. Tato základní myšlenka se nesla celým průběhem přednášky významného hosta, kterým byl pan René Beauchamp. Svoje dlouholeté zkušenosti spojil s Vysokou školou hotelovou v cyklu tří přednášek, z nichž ještě dvě další proběhnou v průběhu zimního semestru.

Člověk je klíčový prvek, na kterém stojí úspěšný hotelový business. Nezáleží, zda se bavíme o klientovi, kolezích nebo top managementu. Jejich spokojenost je tak úzce spojena s úspěchem všech ostatních, že je vhodné se při komunikaci držet několika zásadních kroků. Dostatečná autentičnost, otevřená mysl nebo empatie jsou klíčové prvky, které je nutné dodržet při každém ústním projevu. V průběhu přednášky měli posluchači také možnost otestovat jaký styl osobnosti v nich dříme a jakým způsobem je vhodné s různými lidmi komunikovat. Závěrem bylo zmíněno také pět tipů na vhodné podání ruky. Na první pohled jasná věc, která však může ovlivnit zbytek některých obchodních jednání. A zde zmíněných pět tipů na to, co má obsahovat správné podání ruky:

  • Entusiasmus,
  • správné potřesení,
  • oční kontakt,
  • úsměv a
  • představení se.

V listopadu proběhne druhá přednáška z tohoto cyklu, jejíž průběh si nenechejme utéct.

 

René Beauchamp – absolvent Intitut de Tourisme et d’Hotellerie v Quebecu a manažer s více než 42 roky zkušeností v hotelnictví se zaměřuje především na kvalitní poskytování služeb a jejich kvalitu. Působil jako General Manager v hotelu Four Seasons v Praze po dobu 15 let. Se značkou Four Seasons je však spojeno téměř 40 let jeho kariéry. Své zkušenosti z celého světa předává na několika přednáškách a v současné době pomáhá hoteliérům v rozvoji.

Ing. Martin Petříček, Ph.D.
Katedra ekonomie a ekonomiky

Fotogalerie