Absolventi Vysoké školy hotelové v Praze se setkali na slavnostním večeru

 

Po 17 letech existence Vysoké školy hotelové v Praze se během slavnostního večera v Clarion Congress Hotelu Praha společně setkali její absolventi z různých ročníků. Celkem přišlo přibližně 80 absolventů, kteří jen potvrdili fakt, že většina z nich zůstala věrná svému oboru a dnes pracuje na významných místech předních hotelů a restaurací, řada z nich si úspěšně založila své vlastní podniky.

V úvodu akce zdůraznili zástupci vedení školy podstatný význam absolventů pro další rozvoj školy, která z pohledu své silné profesní orientace vnímá propojenost s praxí jako nutnost. Prorektor pro výzkum a spolupráci s praxí doc. Hán dále vyjádřil hrdost školy na své absolventy a ujistil je, že škola udělá vše pro to, aby také v budoucnu mohli být její absolventi hrdi na svou alma mater.

Během večera mohli účastníci akce vyzkoušet párování moravských vín s vybranými pokrmy připravenými kuchaři Clarion Congress Hotelu Praha. Ochutnávkou provázel Ing. Jiří Zelený, odborný asistent katedry hotelnictví a mimo jiné také absolvent Vysoké školy hotelové v Praze.

Celým večerem panovala velmi příjemná a otevřená atmosféra a již v průběhu bylo jasné, že zakládá novou tradici setkávání školy se svými absolventy.

Fotogalerie