7. seminář Sdružení lázeňských míst ČR

V historické budově Krušnohorského divadla v Teplicích se v pátek 2. října 2015 konal již 7. seminář Sdružení lázeňských míst ČR. Seminář byl pořádán ve spolupráci s agenturou ČCCR-CzechTourism a Statutárním městem Teplice. Hlavním tématem semináře byl „Vliv mezinárodní situace na národnostní struktury klientely.“

Mezi přednesenými příspěvky lze zmínit vystoupení Ing. Martina Plachého, prezidenta Evropského svazu lázní (ESPA), který vystoupil s tématem „Změny světového cestovního ruchu a jeho dopad na lázeňství.“ Upozornil, že z očekávaných pozitivních tendencí světového cestovního ruchu může v budoucnu těžit i české lázeňství. Zajímavý byl příspěvek primátora Karlových Varů a předsedy Sdružení lázeňských míst ČR Ing. Petra Kulhánka na téma „Adaptace lázeňských míst na změnu složení spektra mezinárodní klientely.“ Ten zdůraznil potřebu nového přístupu k lázeňskému „handlingu“, přičemž handlingem zde byl myšlen způsob zacházení a péče o klienty podle jednotlivých specifických skupin zahraničních návštěvníků.

Vysoká škola hotelová v Praze byla na semináři zastoupena Ing. Pavlem Attlem, Ph.D., který vystoupil s příspěvkem „Možnosti rozvoje příjezdového cestovního ruchu ze zemí BRICS do České republiky.“ Zaměřil se především na potenciál těchto zemí pro evropský a český příjezdový cestovní ruch se zvláštním zřetelem na lázeňský cestovní ruch. Pro české lázeňství jsou i přes letošní pokles rozhodující ruští turisté, kteří přijíždějí především do západočeských a severočeských lázní. Dnes lze spatřovat určitý potenciál i v turistech z dalších zemí BRICS. Příkladem mohou být například čínští turisté, byť zatím pouze ve vybraných segmentech, jakými jsou například děti a mládež.

Na seminář naváže 18. konference Sdružení lázeňských míst ČR, která se uskuteční v listopadu v jihomoravské Lednici ve spolupráci s agenturou ČCCR-CzechTourism, Městem Lednice a lázeňským domem Perla. Tématem konference bude „Destinační management jako účinný nástroj rozvoje lázeňství“ a také zde předpokládáme aktivní účast zástupců Vysoké školy hotelové v Praze.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Fotogalerie