7. seminář Sdružení lázeňských míst ČR

V historické budově Krušnohorského divadla v Teplicích se v pátek 2. října 2015 konal již 7. seminář Sdružení lázeňských míst ČR. Seminář byl pořádán ve spolupráci s agenturou ČCCR-CzechTourism a Statutárním městem Teplice. Hlavním tématem semináře byl „Vliv mezinárodní situace na národnostní struktury klientely.“

Mezi přednesenými příspěvky lze zmínit vystoupení Ing. Martina Plachého, prezidenta Evropského svazu lázní (ESPA), který vystoupil s tématem „Změny světového cestovního ruchu a jeho dopad na lázeňství.“ Upozornil, že z očekávaných pozitivních tendencí světového cestovního ruchu může v budoucnu těžit i české lázeňství. Zajímavý byl příspěvek primátora Karlových Varů a předsedy Sdružení lázeňských míst ČR Ing. Petra Kulhánka na téma „Adaptace lázeňských míst na změnu složení spektra mezinárodní klientely.“ Ten zdůraznil potřebu nového přístupu k lázeňskému „handlingu“, přičemž handlingem zde byl myšlen způsob zacházení a péče o klienty podle jednotlivých specifických skupin zahraničních návštěvníků.

Vysoká škola hotelová v Praze byla na semináři zastoupena Ing. Pavlem Attlem, Ph.D., který vystoupil s příspěvkem „Možnosti rozvoje příjezdového cestovního ruchu ze zemí BRICS do České republiky.“ Zaměřil se především na potenciál těchto zemí pro evropský a český příjezdový cestovní ruch se zvláštním zřetelem na lázeňský cestovní ruch. Pro české lázeňství jsou i přes letošní pokles rozhodující ruští turisté, kteří přijíždějí především do západočeských a severočeských lázní. Dnes lze spatřovat určitý potenciál i v turistech z dalších zemí BRICS. Příkladem mohou být například čínští turisté, byť zatím pouze ve vybraných segmentech, jakými jsou například děti a mládež.

Na seminář naváže 18. konference Sdružení lázeňských míst ČR, která se uskuteční v listopadu v jihomoravské Lednici ve spolupráci s agenturou ČCCR-CzechTourism, Městem Lednice a lázeňským domem Perla. Tématem konference bude „Destinační management jako účinný nástroj rozvoje lázeňství“ a také zde předpokládáme aktivní účast zástupců Vysoké školy hotelové v Praze.

Ing. Pavel Attl, Ph.D.
vedoucí katedry cestovního ruchu

Fotogalerie

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.