Výkonnost hotelů a destinací cestovního ruchu byla předmětem odborné konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání (HTV) konané již po jedenácté na Vysoké škole hotelové v Praze.

Ve středu 16. října 2019 se pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR konal na Vysoké škole hotelové v Praze již 11. ročník mezinárodní konference Hotelnictví, turismus a vzdělávání, tentokrát orientovaný především na témata týkající se výkonnosti hotelů a destinací cestovního ruchu. Jednou z konferenčních sekcí však byla také sekce speciálně věnovaná společenským a regionálním aspektům české gastronomie. Konference se zúčastnilo téměř 200 osob z praxe i akademické půdy.

V rámci dopoledních plenárních přednášek zaměřených převážně na cestovní ruch vystoupili mimo jiných především ředitelka odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR JUDr. Renata Králová s aktuálními tématy týkajícími se vývoje cestovního ruchu v ČR a zákona o místních poplatcích, dále prof. Ing. Vanda Maráková, PhD. z UniverzityMateja Bela v Banskej Bystrici s příspěvkem na téma konkurenceschopnost Slovenska jako cílového místa na mezinárodním trhu cestovního ruchu a Ing. Adéla Pilařová z České centrály cestovního ruchu - Czech Tourism na téma výkonnosti destinace cestovního ruchu z pohledu certifikace DMO. Klíčových přednášek zaměřených na oblast výkonnosti hotelů se ujali doc. Ing. Jan Hán, Ph.D. z Vysoké školy hotelové, který hovořil o aplikaci procesního řízení v hotelnictví a cestovním ruchu, a Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D. ze společnosti Perfect Hotel Concept zaměřující se na aplikace Revenue managementu v hotelech.

Panelová diskuse, kterou řídila Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. z Vysoké školy hotelové v Praze, se soustředila na témata výkonnosti destinací cestovního ruchu a jejího měření. O své zkušenosti, poznatky a další plány se s účastníky konference podělili především Ing. Adéla Pilařová a Bc. Soňa Machová z České centrály cestovního ruchu - Czech Tourism, Mgr. David Kačmář z organizace Moravian-SelesianTourism, Štěpánka Barešová z jihočeské společnosti Toulava a Mgr. Karin Vykydalová z města Olomouc.

Odpolední odborný program byl rozdělen do 3 odborných sekcí a jednoho odborného workshopu. Odbornou sekci zaměřenou na výkonnost hotelů řídila Ing. Jiřina Jenčková, Ph.D.ze společnosti Perfect Hotel Concept. Zaměření jednotlivých příspěvků této sekce respektovalo širší škálu faktorů ovlivňujících výkonnost a kvalitu hotelových služeb, ato od personálních, přes ekonomické až po marketingové. Druhá odborná sekce, kterou řídila Ing. Lucie Plzáková, Ph.D. z Vysoké školy hotelové v Praze, představila několik pohledů na řízení výkonnosti destinace cestovního ruchu, čímž navázala nejen na některé z klíčových přednášek dopolední části konference, ale také na diskuse zmíněného odborného panelu. Sekci zaměřenou na společenské a regionální aspekty české gastronomie řídil Ing. Jiří Zelený z Vysoké školy hotelové v Praze. Přednášky byly zaměřeny především na různé otázky týkající se tradiční gastronomie jako součásti české a slovenské kultury a její udržitelnosti. Této sekci předcházel také odborný workshop, jehož cílem byla mimo jiných především identifikace postojů konzumentů týkající se snoubení tradičních českých pokrmů s českými a moravskými víny.

V pozdnějších odpoledních a večerních hodinách byl pro účastníky konference připraven neformální společenský program, na kterém měli účastníci možnost nejen pokračovat v započatých diskusích, ale také ochutnat vybrané pokrmy z kuchyně Vysoké školy hotelové a od partnerů konference, kterými byly především společnosti Bohemia Sekt, Rudolf Jelínek, Akciovýpivovar Dalešice, Znovín Znojmo, Chateau Valtice, Vinařství Púrynky a Dallmayr.

Odborné příspěvky účastníků jsou k dispozici ve sborníku konferenčních příspěvků, který je ke stažení zde.

Organizační výbor konference HTV
 

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
e-mail: han@vsh.cz
https://www.vsh.cz/cs/veda-a-vyzkum/konference-vsh/

Fotogalerie