Zahájení studia 1. ročníku bakalářského prezenčního studia

Dne 29. 9. 2015 se od 9:25 hod koná ve velké aule zahájení výuky studentů 1. ročníku bakalářského studia prezenční formy.

Výuka v předcházejících hodinách odpadá, od 11:05 hod pokračuje dle rozvrhu.