Na VŠH se uskutečnilo výroční v pořadí 154. zasedání Pléna ČKR

Vysoká škola hotelová v Praze (VŠH) byla hostitelem 154. zasedání Pléna České konference rektorů (ČKR), které se v jejích prostorách uskutečnilo ve čtvrtek dne 13. února. Části jednání rektorů veřejných, státních a soukromých vysokých škol se na půdě školy zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Robert Plaga, Ph.D. a jeho dva náměstci, PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu a PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D., náměstek pro řízení sekce EU a ESIF.

„Dnešní jednání probíhalo na půdě soukromé vysoké školy. Chci deklarovat, že snaha pro všechny vysoké  školy je společná. Současné vedení ČKR je vstřícné i k soukromým vysokým školám, které tvoří nedílný segment vysokého školství v České republice, protože existuje již více než dvacet let,“ uvedl během tiskové konference doc. Ing Václav Vinš, CSc., rektor VŠH. Činnost VŠH představil rektorům prorektor pro studium PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Na VŠH zasedalo v pořadí 163. Předsednictvo ČKR, na které navázalo jednání Komory rektorů veřejných a státních vysokých škol a rovněž Komory rektorů soukromých vysokých škol. Poté následovalo 154. zasedání Pléna ČKR, kterého se zúčastnilo celkem 37 rektorů vysokých škol z celé České republiky. Tématy výročního zasedání bylo, mimo jiných, projednání Výroční zprávy ČKR 2019 a schválení rozpočtu ČKR 2020. Nechyběla diskuse s představiteli Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zasedání Pléna ČKR vedl jeho předseda prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. Po projednání přijali rektoři českých vysokých škol celkem sedm usnesení. Rektor VŠH doc. Ing. Václav Vinš, CSc.,  informoval, že ČKR zaujala kritické stanovisko ke způsobu slovního hodnocení vysokých škol ze strany Rady pro výzkum, vývoj a inovace. ČKR podporuje nominaci JUDr. Ivana Barančíka, Ph.D., na pozici předsedy Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, kterého navrhl ministr školství, mládeže a tělovýchovy. V souvislosti s epidemií koronaviru se diskutovalo o vypracování funkčního epidemiologického plánu. Poukázáno bylo na právní úpravu místního poplatku z pobytu, která může prodražit ubytování studentů na kolejích a ohrozit rozvoj internacionalizace vysokých škol.

Během celého dne se uskutečnilo ze zasedání ČKR několik živých vstupů na programu ČT24. Na tiskové konferenci byli přítomni zástupci veřejnoprávních institucí, České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře.

ČKR na VŠH zasedala naposledy v červnu 2012. Na organizačním zabezpečení letošního zasedání se podíleli zaměstnanci a studenti VŠH a zaměstnanci a žáci První soukromé hotelové školy. Během celého dne byla zajištěna gastronomická nabídka, na jejíž přípravě se podílely obě školy. Všem patří poděkování za úspěšný průběh akce.

Ing. Petr Studnička, PhD.
jednatel společnosti Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

 

Chceš studovat školu, které určitě přijdeš na chuť?

 

Fotogalerie