Bakalářský program na VŠH

Cílem bakalářského studijního programu Hotelnictví, cestovní ruch a marketing je teoreticky a především prakticky připravit studenty na práci v hotelnictví, cestovním ruchu a marketingu. Studijní program je vyučován ve třech specializacích:

  • Hotelnictví se zaměřením na obor ubytovacích služeb a gastronomie,
  • Cestovní ruch se zaměřením na problematiku destinačního managementu,
  • Marketing ve službách s orientací na marketing služeb.

Základní informace o studiu

Délka bakalářského studia je 3 roky (max. 5 let). Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě studia. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Absolvent získá titul bakalář (ve zkratce Bc.).

Chcete zjistit, jaké předměty vás čekají v semestru? Podívejte se na seznam předmětů pro specializaci Hotelnictví, Cestovní ruch a Marketing ve službách.

Kde se uplatníte

Všichni absolventi jsou připraveni zastávat manažerské a klíčové provozní pozice v celém spektru podniků a organizací hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu. Mohou se uplatnit při řízení především menších a středních podniků, a to včetně řízení malých rodinných firem. Studium rozvíjí umění plánovat, organizovat a řídit, stejně jako schopnost efektivního vedení a hodnocení lidských zdrojů.

Absolventi specializace Hotelnictví se uplatní v národních a mezinárodních organizacích hotelových a gastronomických služeb, ale také v lázeňských a wellnessových zařízeních a dalších podnicích cestovního ruchu.

Absolventi specializace Cestovní ruch naleznou široké uplatnění v manažerských pozicích v organizacích destinačního managementu, turistických informačních centrech, cestovních kancelářích a dalších podnicích cestovního ruchu.

Absolventi specializace Marketing ve službách se uplatní ve všech oblastech služeb, např. jako tiskoví mluvčí, v oboru public relations, ve vydavatelství novin a časopisů, ve firemních časopisech a ostatních masmédiích.

Školné pro programy Hotelnictví, cestovní ruch a marketing

Prezenční forma

Název specializace Školné (za semestr)
Hotelnictví 32 500 Kč
Cestovní ruch
Marketing ve službách
22 500 Kč
22 500 Kč
Název programu
 
Hospitality Management 39 500 Kč

Kombinovaná forma

Název specializace Školné (za semestr)
Hotelnictví
Cestovní ruch
Marketing ve službách
20 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč