Projekt Mladí kuchaři v Itálii

Hlavní myšlenkou je přivést začínající odborníky v gastronomii k italské kuchyni v její autentické verzi už v počátcích kariéry, a vytvořit tak prostor pro produkty vztahující se k danému regionu v kvalitě, ve které by měly být na trhu běžně k dostání, ale bohužel nejsou.


V první fázi by se jednalo o teoretickou část v aule v Praze, s ukázkami a degustacemi a pouze základními přípravami některých věcí. Trvala by 30 vyučovacích hodin.

Následuje druhá fáze praktické výuky v Itálii, která by trvala 15 dní (zahrnuje i cestu), s tím, že 14 dní "stáže" by bylo rozděleno na 7+7 nebo 10 + 4 a to vždy první praktická část výuky v Institutu Castel Di Pietra pod vedením vyhlášených italských šéfkuchařů a poté by se několik dní věnovalo návštěvám výroben po okolí (mozzarella a jiné sýry, těstoviny sušené i čerstvé plněné, zpracování zeleniny, výroba olivového oleje, vinařství, řemeslné pekárny a cukrárny, zpracování ryb, atd. …).

Na tyto dvě části jsou vyčleněny finance z regionu Apulie a tudíž pro studenty a absolventy by tento kurz byl bez nákladů, ubytování i přemisťování v Itálii je zajištěno a hrazeno, na letenku je vyčleněna paušální částka 100 € na osobu (hradil by student).

Dále po návratu z Itálie a v případě zájmu může Italsko-česká komora vyjednat stáž v italských restauracích v Praze pro studenty a absolventy kurzu. V případě zájmu je možné zprostředkovat stáž i v italských restauracích v Itálii – v Apulii.

 Přihlásit se můžete na sindelarova@vsh.cz do konce února 2018.