Emeritní rektor VŠH profesor Jindra oceněn AHR ČR

Mimořádné pocty se dostalo emeritnímu rektorovi Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) prof. Ing. Jiřímu Jindrovi, CSc., kterému Asociace hotelů a restaurací ČR (AHR ČR) udělila na své výroční konferenci dne 1. prosince 2017 Zvláštní cenu JUDr. Vladimíra Štětiny za celoživotní přínos českému hotelnictví a gastronomii.

Tímto oceněním se profesor Jindra zařadil do prestižní společnosti významných osobností, které po celý život napomáhají rozvoji cestovního ruchu, zejména v oborech hotelnictví a gastronomie. Zvláštní cena je AHR ČR udělována od roku 2007 a její nositelé za uplynulou dekádu jsou uvedeni v tabulce.

Rok Ocenění
2007 Lubomír Bárta
2008 in memoriam Ladislav Nodl, Josef Vladař
2009 Miloš Končický, Viliam Sivek
2010 Felix Křížek
2011 Václav Šmíd
2012 Josef Krůžela
2013 Antonín Izák
2014 Ivan Chadima
2015 Pavel Brdička
2016 Jan Filip

Zdroj: AHR ČR


Jiří Jindra se narodil 7. ledna 1934 ve Vysokém Mýtě. V roce 1991 se habilitoval v oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) a jmenován profesorem byl ve stejném oboru o tři roky později. Svou kariéru zahájil v roce 1957 v podniku Restaurace a jídelny Praha 8 a následně v letech 1959–1990 pracoval ve Výzkumném ústavu obchodu Praha.

Od roku 1990 působí prof. Jindra na vysokých školách. Nejprve v letech 1990–1993 byl vedoucím katedry obchodního podnikání na VŠE, následně v letech 1993–1999 byl děkanem Fakulty mezinárodních vztahů tamtéž. Od roku 1999 působí na Vysoké škole hotelové v Praze. V letech 1999–2006 vykonával funkci rektora a následně prorektora. Nyní je emeritním rektorem a poradcem rektora VŠH a je profesorem katedry hotelnictví. V letech 1993–2003 byl viceprezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. V roce 2009 inicioval vznik Společnosti vědeckých expertů cestovního ruchu a od stejného roku podílí se na organizaci mezinárodní vědecké konference VŠH Hotelnictví, turismus a vzdělávání.

Vedení VŠH upřímně blahopřeje profesoru Jindrovi k ocenění za jeho celoživotní přínos k rozvoji hotelnictví a gastronomie a děkuje za úspěšnou reprezentaci vysoké školy.


Ing. Petr Studnička, PhD.
vedoucí katedry hotelnictví

Fotogalerie