PROJEKTY

 Vysoká škola hotelová v Praze se jako výzkumná organizace zaměřuje především na:

  • Řešení národních a mezinárodních projektů podporovaných vybranými programy výzkumu, vývoje a inovací.
    Aktuálně jsou řešeny projekty programu NAKI II Ministerstva kultury ČR a programu Éta Technologické agentury ČR.
  • Řešení projektů smluvního výzkumu zadaných jednotlivými organizacemi z aplikační sféry vysoké školy.
    Zadavateli jsou většinou hotely, obce, orgány veřejné a státní správy apod.

Vedle těchto dvou typů projektů se pracovníci školy podílejí také na řešení jiných rozvojových projektů, jako např. projekty podporované programy ESF, Erasmu apod.

Reference

Ing. Igor Bejtic
sommelier Ambiente restaurant
Během studia na VŠH jsem dostal spoustu prostoru pro vlastní realizaci. Měl jsem možnost skloubit školu s prací a potkat super lidi, s kterými se neustále vídám.