PROJEKTY

 Vysoká škola hotelová v Praze se jako výzkumná organizace zaměřuje především na:

  • Řešení národních a mezinárodních projektů podporovaných vybranými programy výzkumu, vývoje a inovací.
    Aktuálně jsou řešeny projekty programu NAKI II Ministerstva kultury ČR a programu Éta Technologické agentury ČR.
  • Řešení projektů smluvního výzkumu zadaných jednotlivými organizacemi z aplikační sféry vysoké školy.
    Zadavateli jsou většinou hotely, obce, orgány veřejné a státní správy apod.

Vedle těchto dvou typů projektů se pracovníci školy podílejí také na řešení jiných rozvojových projektů, jako např. projekty podporované programy ESF, Erasmu apod.