Budoucnost českého rybářství v období turbulentních změn

Online konference ČZU v Praze


Výzvy a proměny současného světa, ať již ve spojení s otázkami následků pandemie COVID-19, klimatických změn, rekonfigurace podoby krajiny a sídleních celků, přebytku či nedostatku jídla, jsou již delší dobu diskutovány ve vazbě na problematiku udržitelnosti a resilience. Tato konference hodlá podrobit podobné reflexi propojující minulost s budoucností sektory rybářství a rybníkářství. Jak se tyto sektory vypořádávají s následky pandemie COVID-19, jak reagují na dopady klimatických změn a přírodních disturbancí různého rozsahu (od lokálních povodní po celokontinentální sucha), jak se podílejí na změnách krajiny v podmínkách rozšiřování zastavěných celků měst, budou ryby potravinou budoucnosti a co proměny jídelníčku směrem k alternativním potravinám mohou znamenat pro gastronomický sektor a pro rybářství – to jsou jen některé z otázek, jež by měly být předmětem diskuse nad představenými příspěvky. Tradice, které byly v sektorech rybářství a rybníkářství spojeny s určitými hodnotami, normami a materiálními statky (obecně s kulturou) jsou vystaveny proměnám, které mohou tyto tradice zásadně alternovat v něco úplně nového nebo je umírněně a postupně modifikovat a nadále využívat. Oba typy proměn (zásadně-radikální a postupně-modifikované) spojené s kulturními tradicemi rybářství a rybníkářství by měly více přispívat k udržitelnosti a činit dané sektory odolnějšími (resilientími). Konference nereaguje pouze na proměny, kterým jsou v posledních letech sektory rybářství a rybníkářství (a na ně napojené činnosti) vystaveny, ale formou svého uskutečnění, jež bude probíhat on-line, a hlavním důrazem na diskusi všech přítomných ve virtuálním prostoru konference, reaguje i na kontext komunikace v důsledku omezení spojených s pandemií COVID-19 a zároveň akcentuje některé z principů transdisciplinarity, mezi něž patří propojení různých disciplín a aktérů participativními metodami oslovujícími problémy reálného života. Proto jsou vítány příspěvky ve formě *.ppt prezentací, které budou z různých úhlů pohledu reflektovat různorodé proměny (a možné budoucí podoby), jímž je rybářství a rybníkářství vystaveno tak, aby o nich bylo možno společně diskutovat a v diskusi nacházet odpovědi.


Konání: 14.9.2021, začátek v 10.00

On-line formát (přihlašovací údaje budou dostupné začátkem září)

Informace a registrace: prostřednicím e-mailu: Mgr. Ing. Cejpová Irena - cejpova@pef.czu.cz

Registrace do 6.9.2021


Za organizaci konference

Prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D.
První prorektor
Česká zemědělská univerzita v Praze
(lostak@pef.czu.cz)


Konference se koná s podporou projektu Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovních ruchu a krajinotvorbě (č. DG18P02OVV057), financovaného z programu NAKI II Ministerstvem kultury ČR. Prezentace výsledků projektu je dostupná na webu https://ryba.czu.cz/cs.