Odborná monografie Komunikace v managementu hotelnictví

Akademičtí pracovníci Vysoké školy hotelové v Praze (VŠH) doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc. a PhDr. Romana Kratochvílová zpracovali odbornou monografii Komunikace v managementu hotelnictví, kterou vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.

Publikace je rozdělena do šesti kapitol, které se věnují základní charakteristice komunikace, druhům komunikace, komunikaci v práci manažera, sociálněpsychologickým aspektům v práci s lidmi, komunikaci v základních manažerských funkcích a komunikaci v mezinárodním prostředí.

„Předložená publikace je jednoznačně nejucelenější prací zabývající se problematikou komunikace v oboru hotelnictví. Dává velmi srozumitelný návod, jak teorii využít v praxi. Věřím, že bude velkým přínosem jak pro studenty a akademické pracovníky, tak pro manažery hotelů a pensionů v jejich každodenní praxi,“ uvedl k obsahu publikace Ilja Šedivý, předseda představenstva Regata Čechy, společnosti, provozující hotely u Máchova jezera a v Krkonoších, který je zároveň předsedou správní rady VŠH.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., z fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, charakterizovala monografii těmito slovy: „Komunikace dokáže přesvědčit o pravdě, pomáhá šířit nepravdy, posiluje nebo tlumí emoce a formuje postoje. Stala se důležitým marketingovým nástrojem. Souvislost mezi komunikací a změnou životního stylu můžeme pozorovat v celém sektoru HORECA. Kapitoly obsahují řadu nových myšlenek anebo známé skutečnosti představují v novém pohledu. Součástí této části jsou i fenomény posledních let jako je mobbing a bossing. Pro manažery může být přínosem závěrečná kapitola zabývající se komunikací v mezinárodním prostředí, především s hosty z Evropské unie a vybranými světovými národy navštěvujícími Českou republiku.“

Další informace o knize jsou k dispozici na webu https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/komunikace-v-managementu-hotelnictvi.p5453.html.

-vsh-

Fotogalerie