Imatrikulace studentů 1. ročníku kombinované formy bakalářského studia

Imatrikulace 1. ročníku bakalářského studia -
kombinovaná forma


Ve čtvrtek dne 10. listopadu 2016 v 11.30 hodin
se ve velké aule VŠH koná
imatrikulace studentů
kombinované formy
1. ročníku bakalářského studia
studijních oborů

Hotelnictví
Management destinace cestovního ruchu
Marketingové komunikace ve službách

10.15 -11.00 hod.      prezence, chodba 1. patro   

Bez společenského oděvu nebude přístup na imatrikulaci umožněn!!!

V případě pozdního příchodu k prezenci nemůže být student imatrikulován!